Årsmøte 18. mars kl. 18

Postet av Audun Øwre Thorshaug den 26. Feb 2024

Til Medlemmene i Trondhjems Tennisklub

Årsmøte avholdes i vårt flunkende nyrenoverte klubbhus på Nidarø, mandag den 18. mars klokka 18:00. 

Styret foreslår følgende dagsorden:

  1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
  2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
  3. GODKJENNING AV ÅRSBERETNING FOR 2023
  4. GODKJENNING AV REGNSKAP 2023
  5. GODKJENNING AV BUDSJETT FOR 2024
  6. FASTSETTING AV MEDLEMSKONTIGENTER
  7. ENDRING AV TTKS LOVER - UTVIDELSE ANTALL STYREMEDLEMMER
  8. INNKOMNE SAKER
  9. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ
  10. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER

Medlemmene i TTK har anledning til å fremme saker de ønsker skal tas opp på årsmøtet.  Fristen for å fremme saker til dagsordenen er 2 uker før årsmøtet, altså den 4. mars. Forslag skal sendes til styret i TTK, ttkstyret@gmail.com , og til styreleder Trond Are Martinsen (trond.are.martinsen@olavthon.no )

Komplett saksliste og saksdokumenter blir tilgjengeliggjort her på nettsiden senest ei uke før årsmøtet. 

Kan du tenke deg å bli styremedlem, ev. bidra inn i komiteer? Valgkomiteen består av Jon A. Svenningsen (907 47 087 – jonambrosius@gmail.com) og Cecilie Høines Reinertsen (cecilie.hoines@gmail.com). 

I 2024 utvides TTK-styret med inntil 2-3 flere medlemmer, hvor vi særlig er på utkikk etter noen som har lyst til å bidra inn mot barnekursgruppene, regionsamarbeidet, og en ny anleggsleder som sammen med Trondheim Spektrum skal løfte Tennishallen Nidarø til fordums prakt. Men om du ser noe som du synes TTK kan bli bedre på, så er det bare å melde seg til valgkomiteen.

 

Trondheim 26.02.2024

 For styret i Trondhjems Tennisklub

 ______________________________________

Audun Ø. Thorshaug

(styremedlem)

 

 

 

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.