TTK har divisjonslag på herre- og damesiden, hvor de beste spillere du ser i våre mesterskap representerer klubben utad i et seriespill mot andre klubber.

Forutsetninger for å kunne vurderes for uttak til lagene er at du er medlem i klubben, deltar jevnlig på våre turneringer, og holder et høyt nivå og representerer klubben og laget på en god måte.

Herrelaget har lag i 1. div og 3. div, mens damelaget spiller i 2. div.

Uttak til lagene skjer i samråd mellom kapteinene, hovedtrener og sportslig ledelse i TTK.

Dersom du har spørsmål til dette kan du snakke med kaptein eller hovedtrener.

Herrelag: 1. div Vincent Patry,  vincium@gmail.com, 476 25 322, 3. div Trond Are Martinsen, trond.are.martinsen@olavthon.no, 976 70 686

Damelag: Marte Skarland – marte.skarland@gmail.com, 916 61 551

Lagene har fast treningstid på Nidarø en gang i uka gjennom kurssesongen, og organiserer selv sin aktivitet.

Divisjonslag Divisjonslag