SPILLERUTVIKLINGEN I TENNIS

 

 

"Jeg vokste opp med å spille tennis med store myke baller, veldig myke baller. Jeg kunne lett svinge gjennom slagene uten at ballene fløy av gårde.”
Roger Federer

 

Her er en beskrivelse av den røde tråden i spillerutviklingen i Trondhjems Tennisklubb. 

Først og fremst er det viktig at spillerne lærer seg alle ferdighetene på hvert trinn før man går videre. Dersom spillerne flyttes for raskt frem, er det fort gjort å utvikle feil grunnteknikk, gjøre spilleren skadedisponert og spilleren får heller ikke muligheten til å lære seg de taktiske aspektene ved spillet. Dette kan føre til mindre motivasjon og lyst til å spille tennis. Trenere og foreldre må forstå at det å lære å spille tennis er en gradvis prosess som tar tid. 

 

"Jeg tror at når du er liten og ikke så sterk enda, er det en fordel å spille med myke baller og små racketer ... det er slik jeg lærte å spille tennis."
Justine Henin

 

 

 BANESTØRRELSER - PROGRESJON

 

 


 

BLÅ


Alder:                4 år +

Baller:              Skumgummi og røde baller

Banestørrelse:    Mikro bane, 2 - 6m2

Racket:              17" eller 19"


Spillerne jobber med: 

·       Innlæring av grunnmotoriske ferdigheter

·       Enkel balanse og forskjellige bevegelser

·       Racket og ball kontroll

·       Forstå treffområder og banestørrelser

·       Å kunne trille/ sende fra seg og ta imot/ stoppe med forskjellige baller 

·       Å kunne kopiere og høre etter

·       Å kunne jobbe med en oppgave alene eller samarbeide med en partner

 

 

RØD 1

Alder:                6 år +

Baller:               Rød ball – 25 % av trykket i en gul ball

Banestørrelse:    Mini bane, 6 - 10m2

Racket:              17" eller 19"

 

Spillerne jobber med:

·       Innlæring av grunnmotoriske ferdigheter

·       Enkel balanse og forskjellige bevegelser

·       Å kunne gjøre enkel kontakt på forehand slag med treffpunkt foran kroppen i slagretning

·       Å vite hva serve, forehand, backhand og volley er 

·       Forståelse av treffområder og banestørrelser

·       Å kunne kaste og ta imot forskjellige type baller 

·       Kan kopiere og høre etter

·       Kan jobbe med en oppgave alene eller samarbeide med en partner

 

RØD 2 

Alder:                7 år eller eldre

Baller:               Rød ball – 25 % av en gul ball

Banestørrelse:    10 meters bane, single- til singlelinje

Racket:               21" eller 23"


Spillerne jobber med:

·       Innlæring av tiebreak spill

·       Å bevege seg i forskjellige retninger og kan stoppe med balanse

·       Å gjøre en forberedelse av overkroppen før bevegelse (både med forehand og backhand)

·       Å kunne spille en “rally” med kast, slag og mottak.

·       Å beherske grepskifte mellom forehand og backhand

·       Å gjøre retningsendringer 

·       Å kunne samarbeide med en partner med varierte oppgaver

·       Å telle, forståelse av banestørrelse og dømming “inn” og “ut”.

 

 RØD 3

Alder:                under 12 år

Baller:               Rød ball – 25 % av en gul ball

Banestørrelse:    12 meters, double- til doublelinje

Racket:              21" eller 23"

 

Spillerne jobber med:

·       Innlæring av game spill med serve

·       Koordinasjon og bevegelse i balanse.

·       Å bygge opp god basis teknikk til å kontrollere ballen.

·       Enkle, effektive grep på grunnslag, og treffer ballen foran kroppen

·       Å kunne holde ballen i spill over kort avstand

·       Recovery

·       Forståelsen av hvordan man vinner/ taper poeng.

·       Reglene for serve i et tie-break

·       Koordinert “mini serve”

 


ORANGE 1 

Alder: over 8 år

Farge: Orange ball – 50 % av en gul ball

Banestørrelse: 12 - 18 meters bane

Best av 3 tie-breaks, korte sett

Racket: 23" eller 25"


Spillerne jobber med:

·       Raskt og effektivt fotarbeidet.

·       Koordinerte rotasjoner og med riktig bruk av armer

·       Kontroll på rackethastigheten i treffpunktet - produsere toppspinn

·       Kan holde ballen i spill fra grunnlinjen/inkludert “crosscourt”

·       Kan serve med god balanse i en sammenhengende bevegelse med høyt treffpunkt.

·       Kan spille korte single kamper

·       Evaluere egen innsats

 

ORANGE 2

Alder: over 8 år

Farge: Orange ball – 50 % av en gul ball

Banestørrelse: 18 meters bane

Best av 3 tie-break, korte sett

Racket: 25" eller 26"


Spillerne jobber med:

·       Spesifikke fotstillinger; åpen, lukket og nøytral.

·       Dynamisk balanse ved retningsforandringer, reagerer kjapt og effektivt og bevege seg i forskjellig tempo.

·       Å kunne slå med forskjellige typer spinn på ballen

·       Å kunne ha forskjellig hastighet og lengde på svingen. Variere lengden på ballen.

·       Å gjøre en god kaste bevegelse

·       Å kunne serve med riktig grep 

·       Å kunne telle poengene i et game

 

 

GRØNN

Alder: over 9 år

Farge: Grønn ball – 75 % av en gul ball

Banestørrelse: Full bane – 24 meter

Fulle sett, innlæring av reglene rundt en full kamp, best av tre sett

Racket: 26" eller 27"


Spillerne jobber med:

·       Riktig posisjon til ballen og god “recovery “ etter hvert slag.

·       Gode koordinerte bevegelser av alle kroppsdeler

·       Riktige og effektive fotstillinger basert på hvilke slag som skal slås.

·       Å kunne variere, høyde, spinn og fart på ballen

·       Å ha en god, sunn teknisk serve, og en klar forskjell på første og annen serve.

·       En tydeligere spilleridentitet

·       Å kunne angripe, nøytralisere og forsvare seg til riktig tid.

  

 

GUL

Alder: Over 12 år

Farge: Gul ball

Banestørrelse: Full bane – 24 meter

Fulle kamper, best av tre sett

Racket: 27" (vekt etter fysiske forutsetninger)


Spillerne jobber med:

·       Individuelle tekniske og fysiske arbeidsoppgaver

·       Å planlegge, gjennomføre og evaluere treningsarbeidet og kamper. 

·       Å sette sammen riktig ernæring i forhold til behov.

·       En tydelig periodisert sesong

·       Å videreutvikle spilleridentiteten

·       Å være en rollemodell for andre spillere i klubben

 

 

 

Fra og med 1. januar 2012 sier ITF reglene for turneringsspill at alle turneringer for spillere under 10 år må avvikles med rød, orange eller grønn ball, og på riktig banestørrelse. Spiller som begynner med tennis senere (f.eks ved 10 år) anbefales å starte på rødt nivå og jobbe seg igjennom de respektive nivåene.

Som i alle prosesser er det tidslinjer og en progressiv orden alt må følge.