”Det var en gang en tannlege som fant ut at han kunne feire 25-års jubileum. Han var imidlertid noe i tvil om hvilken dag han skulle velge som den riktige, enten dagen da han åpnet sitt kontor, dagen han fikk sin første pasient, dagen han plomberte sin første tann, dagen han bygget sin første bro o.s.v. og for å være på den sikre side festet han likeså godt hele det året”

Eldre Historikk

Den opprinnelige grunnen til ovenstående innledning fra klubbens 25-års jubileum var at det år Trondhjems Tennisklub offisielt startet fanns det allerede to tennisklubber i byen og det er uklart når eksakt disse startet. Begge klubber høll til sentralt i Trondheim by ved Kongsgaarden. Begge klubber ble enige om en sammenslutning til en klubb i 1906 men det var ikke forrenn i 1912 som tennisklubben fikk sitt navn: Trondhjems Tennisklub, samme navn klubben har i dag med gammeldags staving på begge ord i navnet. Ved klubbens start fanns det 13 medlemmer som raskt ble utøkt til 20 og senere 30 stk – på den tiden besluttet man seg for å ikke ta inn flere enn 20 og senere 30 medlemmer. Det var altså ikke slik at interessen for sporten ikke var større.

I 1914 flyttet klubben til Sommerro der man bygget tre baner, som ble utvidet til totalt fem baner i 1930. På bilder fra 1923 kan man se det tilhørende klubbhuset. Tre av banene ble rasert i krigsårene, men ble bygd opp igjen på slutten av av 1940-tallet. I 1938 etablerte man den første kretsen i Trøndelag som bestod av Steinkjer, Levanger, Kopperå og Trondhjems TK. Namsos kom med noe senere.

Utebaner 19371937 Utebaner 19571957 Utebaner 19641964 – utebaner Sommero (nord for St. Olavs).

Historie 1923 Historie Historie  Historie 1953 Sommero

I perioden mens klubben holdt til på Sommero var det så stor aktivitet at man også leide timer på en privat bane på Cecilienborg, rett ovenfor jernbaneanlegget på Marienborg. Området ligger er rett nedenfor dagens boligblokk i Gamle Åsvei 51, og kan sees godt på bilde fra 1937 og 1957. I 1964 ser man at banen er gjengrodd eller i ferd med å gro igjen:

Historie1937 Historie1957 Historie1964

Det er også nevnt i styreprotokoller at man leide 2 baner hos Skagen i denne perioden. Det er uvisst hvor dette var.

Utbyggingen av sykehuset i området omkring Sommerro gjorde at anlegget måtte flyttes på midten av 1960-tallet og ned på spissen av Nidarø. Styrets håp om at flere og flere skulle spille tennis for å unngå at de ble syke og havnet på just sykehus slik at utbyggingen skulle avlyses gikk opp i røyk. På bildet nedenfor ser man at området på Nidarø er planert i 1964, og banene ble i følge styreprotokoll åpnet 1. august 1966. Klubbhuset ble påbegynt i 1968 og bygd i etapper med æresmedlem Knut Gilboe som primus motor. Huset ble innviet som ferdig i 1969, og har siden vært et sosialt møtested for medlemmene og hvilebenk for Nidarøs turgåere.

Nidarø luftfoto 19641964 Nidarø luftfoto 19991999 –

I denne tiden pregledes tennismiljøet i Trondheim av flotte fester og årlig tennisball. Den årlige landskampen mot Jämtland/Östersund i Sverige var en flott tilstilling med mye festligheter. For å bli medlem av tennisklubben trengte man godkjenning fra generalforsamlingen og 2 medlemsreferanser/anbefallninger for å forsikre klubben om at det potensielle medlemmet vær av god karakter. Man ansatte også en banemann for å lede arbeidet med å få utebanene klare siste ukene i april. Ofte vær denne person en tidligere brannmann eller liknende som hadde stor disiplin og som man respekterte og var lydig innfor. Det vær også god service fra klubben sin side. Nøkkel til tennisbanene ble sendt av nøkkelmann direkte hjem til medlemmene. Et av gullkornene fra Trondhjems Tennisklubs arkiv er en klage fra et medlem som ansåg at nøkkelmann ikke var høflig nok ved levering.

Det sportslige hadde også betydelse. En av de mest prestigefyllte utmerkelsene vær Riddere av den Gyldne Ball som tilføll klubbens sterkeste medlemmer. Det arrangeredes også turneringer med Norges beste spillere. Den største årlige turneringen kalledes for internasjonal da klubben hadde med en italiener ved navn Benito Nava som deltaker.

Nyere Historikk

Behovet av innendørsanlegg kom opp reden på 1940-talet men det var ikke før 1980 som klubben fikk sitt første egne innendørsanlegg. Da hadde ildsjeler i klubbens styre jobbet med prosjektet siden 1975, hvor kontakter i Trondheim kommune var sentrale alliansepartnere. Tidligere hadde man leiet inn seg i blant annet Nidarøhallen der det spiltes på kjemperaskt gymnastikkgulv. Tennishallen med to baner var en flerbrukshall med handballslinjer, men eides av et eget aksjeselskap stiftet av klubben. Klubbens byggeleder for Tennishallen Nidarø var Tore Mørch.

Tennishall  hall før

På grunn av økonomisk krise rundt 1990 vær tennisklubben nødt til å gi ifra seg hallen til kommunen, ved selskapet Nidarøhallene AS (nå Spektrum). Tennishallen eies og driftes idag av Trondheim Spektrum AS, hvor kommuen er majoritetsaksjonær. TTK er også blant de mindre aksjonærene. Tennisklubben er eneste faste leietaker i hallen og har retten til å framleie hallen for tennisaktivitet, mens Trondheim Spektrum nytter hallen i forbindelse med den årlige fiskerimessa.

Høsten 2015 gjennomførte Spektrum og TTK i samarbeid en storstilt oppussing av halldekket med oppmaling av vegger i hallen. Spektrum stilte med utstyr og TTK med dugnadspersonell.

hall før oppussing hall etter oppussing

Klubben har arrangert flere Norgesmesterskap, bland annet ett kjempemesterskap med alle juniorklasser i 1980-talets midt og Veteran-NM i 1991. Det har ikke blitt arrangert NM for seniorer i Trondheim.

Lade Tennisarena – 2018

Etter mange års styrevandring i skyggenes dal lyktes klubben i allianse med NTNUI omsider med å realisere et nytt innendørsanlegg i februar 2018. Mange prosjekter har vært forsøkt dratt i gang, men det var først da klubbene NTNUI og TTK fant sammen våren 2016 at det virkelig ble fart i prosjektet overfor sentrale beslutningstakere. NTNUI, anført av studentildsjelen Øystein Glåmseter hadde da i flere år jobbet med skiftende lokasjoner for nytt anlegg, men nylig fått til en viktig allianse med to andre idretter som hadde prekært anleggsbehov; bordtennis og Tae-kwon doe. Tennisanlegg hadde da lenge stått høyt på Idrettsrådets prioriteringsliste, men manglet det viktige investeringstilskuddet som kommunen vedtar politisk over investeringsbudsjettet til fordel for konkrete idrettslagsinitierte prosjekter.

TTK hadde inntil da selv jobbet med planer for nye anlegg på Nidarø, og årsmøtet 2015 hadde gitt oppdrag til styret som utformet en hallkomité. Denne skrinla i 2015 et prosjekt med plasthall over utebanene, og hadde jobbet systematisk for å få areal til nytt tennisanlegg inn i reguleringsplanen for ny storhall på Nidarø. Dette lå inne i det opprinnelige planforslaget, men denne delen av prosjektet ble ofret til fordel for sterkere interesser da Nidarøstriden oppstod i forbindelse med den endelige planbehandlingen. TTK fikk imidlertid sikret uteanlegget sitt på Nidarø i reguleringsplanen fra 2017. Tennishallen forble liggende ute i grøntområdet, og det ble dessverre ikke avsatt areal for ny tennishall inne på de mer sentrale deler av anlegget.

Parallelt med dette gikk klubben for fullt inn sammen med NTNUI om å stifte selskapet Lade Tennisarena AS, som nå eier tennishallseksjonene i eierseksjonssameiet Lade Sportshall. Hallen driftes sammen med Trondheim Tae-kwon doe klubb og Trondheim bordtennisklubb. TTK eier 50 % av aksjene i Lade tennisarena AS, som har et eget styre hovedsaklig utgått fra medlemmer i eierklubbene. Fra 2015 til 2022 var særlig Audun Ø. Thorshaug og Marte Skarland virksomme med arbeidet for å realisere hallprosjektene for TTK.