Innkalling til årsmøte

Postet av Trondhjems Tennisklubb den 1. Feb 2023

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøtet i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt fra møterommet i Lade tennisarena mandag 13. februar kl. 19:00.

Styret foreslår følgende dagsorden:

  1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
  2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
  3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2022
  4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2022
  5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2023
  6. RENOVERING AV KLUBBHUSET PÅ NIDARØ
  7. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
  8. EVENTUELLE INNKOMNE FORSLAG
  9. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE

Medlemmer i TTK har rett til å fremme saker de ønsker skal tas opp på årsmøtet. Fristen for å fremme slike saker settes til 5. februar. Forslag skal sendes styret per e-post (ttkstyret@gmail.com) innen denne datoen.

Komplett saksliste og saksdokumenter vil tilgjengeliggjøres her på nettsiden minst en uke før årsmøtet.

Til info så består dagens valgkomite av Iskra Corcelli (958 59 622 – iskracorcelli@gmail.com ) og Jon A. Svenningsen (907 47 087 – jonambrosius@gmail.com). Alle styremedlemmer velges for hvert år. Ta en prat med valgkomiteen om du er interessert!

 Dokumenter til Årsmøte: https://trhtk.no/storage/files?uid=1103648108&pfi=71786
Finnes også på "om oss" fanen øverst og filarkiv. 

Trondheim 11. januar 2023

__________________________

for styret i Trondhjems Tennisklub

Audun Ø. Thorshaug

styremedlem