Endelig saksliste til årsmøte

Endelig saksliste til årsmøte

Til Medlemmene i Trondhjems Tennisklub: SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt i lokalene til Trondhjems Tennisklub/ Klubbhuset tirsdag 16. februar kl. 18.00. Etter at fristen for å fremme forslag til behandling på møtet er utløpt, fremmer Styret

Klubboverall till Trondhjems Tennisklub

Klubboverall till Trondhjems Tennisklub

Hei! Den Overallen vi visade før dere tidigare som val av klubboverall har slutat lages. På grund av dette må vi se på en annen Overall og alternativet vi har valt kan dere se under på bildet. På jakken kommer det

Innkalling til årsmøte tirsdag 16. februar

Innkalling til årsmøte tirsdag 16. februar

Til Medlemmene i Trondhjems Tennisklub: INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt i lokalene til Trondhjems Tennisklub/ Klubbhuset tirsdag 16. februar kl. 18.00. Styret foreslår følgende dagsorden: GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE VALG AV MØTELEDER, REFERENT

Bilder från Klubbmesterskapet inne 2015

Bilder från Klubbmesterskapet inne 2015

Då var klubbmesterskapet øver før denna gang. Vi fikk se många flotta kamper under helgen från både stora som små. Viljan att vinna finns ju alltid der, men det va kul att se den sportsmanship som fanns under hela helgen. Att

Barneturnering i Trondheim

Barneturnering i Trondheim

På lørdagen den 28/11 arrangerades Red,Orange,Green Open som va gjort till barn fra 5år og opp till 15 år. Vi hadde ett deltagerantal på ca 30 barn som spillte kamper i olika format. Det blev många fina og spænnande kamper