Lade Tennisarena AS

Den nye tennishallen i Lade Idrettspark er eid av hallselskapet Lade Tennisarena AS. Dette selskapet er et samarbeid mellom TTK og studentidrettslaget NTNUI. Tennishallseksjonen er samlokalisert med to andre idretter i bygget Lade Sportshall, som ligger ved Haakon VIIs gate. De øvrige sameierne i bygget er Trondheim Tae-kwon doe og Trondheim bordtennisklubb, og fellesskapet er organisert som et eierseksjonssameie med adskilte deler.

Formålet med selskapet Lade Tennisarena er å eie og drifte tennishallen på Lade, samt å leie ut baner til klubber, medlemmer, bedrifter og privatpersoner. Selskapet er for øvrig ideelt og skal ikke utbetale aksjeutbytte. Foruten fire innebaner, av typen Green Set softcourt, inneholder anlegget aktivitetssal, treningsrom, møterom, garderober, kjøkken og trenerkontor. Noen av disse funksjonene deles med bordtennis. For mer info viser vi til selskapets nettside.

TTKs styre velger klubbens styremedlemmer til hallselskapet i forbindelse med selskapets årlige generalforsamling.

Lade Tennisarena AS Lade Tennisarena AS Lade Tennisarena AS

Lade Tennisarena AS Lade Tennisarena AS