Kart til Banene

TTK disponerer baner både i anlegget vårt på Nidarø, og i anlegget vi eier sammen med NTNUI; Lade Tennisarena (Haakon VIIs gate nr. 2 – Lade idrettspark).
Kart til Banene
Kontoradressen vår er på Nidarø.
Trondhjems Tennisklub
Klostergata 91, 7030 Trondheim, Norway
Oversiktsbilde Øya
Trondheim Spektrum til høyre. Utebanene til venstre. Tennishallen Nidarø ovenfor utebanene. Her finner du klubbens kontor.
(Pilen på kartbildet nedenfor viser bare til vår postadresse hos Trondheim Spektrum)
Kart