Avlysning av Lade Open, Fredagssmash, Cardiotennis og Lørdagskarusell

Avlysning av Lade Open, Fredagssmash, Cardiotennis og Lørdagskarusell

Ledelsen i TTK har besluttet å avlyse turneringen Lade Open kommende helg. Gitt situasjonen med økt smitte i Norge og i Trondheim, mener vi det er vanskelig å forsvare gjennomføringen av en åpen tennisturnering med bredt nedslagsfelt. Vi avlyser turneringen og stanser i tillegg en del aktiviteter med en mer sosial innretting på tvers av etablerte grupper. Dette gjelder Fredagssmashen, Cardiotennis og Lørdagskarusell – med umiddelbar virkning. Vi satser på at det lar seg gjøre å fullføre stigespill én mot én ut 2020.

Med dette håper vi på å kunne skjerme hverdagsaktiviteten, slik at vi inntil videre kan opprettholde spillet i gruppene som trener fast sammen. Vi oppfordrer alle for øvrig til å forsøke å etterleve anbefalingen fra myndighetene om å omgås færrest mulig folk framover, samtidig som vi tillater oss noe aktivitet. Vanligvis applauderer vi spill med mange forskjellige, men nå er tiden for å holde seg til noen færre faste spillepartnere. Vi oppfordrer alle til å være grundige med å praktisere godt smittevern, slik at vi har de beste muligheter til å holde anleggene våre mest mulig åpne framover.

Vi hadde virkelig gledet oss til denne turneringen, og beklager sterkt de ulemper avlysningen medfører for de påmeldte. Særlig for våre tilreisende gjester. Vi er lei oss for dette, men håper også på forståelse for beslutningen vår. 2020 har vært krevende for hele samfunnet, og også for oss som tennisklubb. Vi håper vi skimter lyset i enden av tunnellen snart.

Inntil videre – hold dere friske!

Avlysning av Lade Open, Fredagssmash, Cardiotennis og Lørdagskarusell

 

Dugnad for stenging av utebaner lørdag 17. oktober kl. 11

Dugnad for stenging av utebaner lørdag 17. oktober kl. 11

Etter en lang og innholdsrik utesesong, hvor grusbanene på Nidarø spilte en viktig rolle for fysisk aktivitet under pandemien, går det nå ubønnhørlig mot slutten. Vår banemann Frode trenger hjelp, slik at banene kan presenteres godt neste vår igjen.

Vi satser på at oppholdsværet som er meldt utover uka slår til, og samler troppene for å stenge ned uteanlegget. Dette er en jobb som kan gå veldig raskt, dersom vi får godt oppmøte. Når jobben er gjort kan det passe bra å delta Lørdagskarusellen kl. 12.

Det som skal gjøres er nedtaking av vindseil og tennisnett, innsamling av alt baneutstyr som skal inn i boden, og utlegging av planker og steiner på linjene. Med andre ord en topp oppvarming til Lørdagskarusellen!

Vel møtt 🙂

Program for resten av året 2020.

Program for resten av året 2020.

Her under finner dere datum for turneringer og annet ut 2020.

16/10-18/10    Lag NM kval for herrer/Damer/Gutter og Jenter.

Plass for dette blir Lade tennisaren så kom og heie fram lagen fra Trondheim !

Kommer bli en helg med mye bra tennis att se på, då vi får besøk fra Stavanger, Bergen, Ålesund med flere.

 

31/10                Halloween festival

Dette er for Barn og Ungdommer som spiller med rød/orange eller grønn ball.

Plass for dette blir på Øya tennisarena.

 

13/11-15/11     Lade Open 2020

Nasjonal Seniorturnering som har både A,B og en C klass .

Plass for dette blir Lade tennisarena.

https://ntf.tournamentsoftware.com/tournament/56EC834C-3BDD-4B5D-B663-934DA262B401

 

4/12-6/12       KM inne 2020

Klasser for både ungdommer og voksne.

Plass for dette blir Lade tennisarena.

https://ntf.tournamentsoftware.com/tournament/BB2FAC7D-56AC-44FD-9243-698FFDF03D44

 

12/12              Julefestival

Dette er for Barn og Ungdommer som spiller med rød/orange eller grønn ball.

Plass for dette blir på Lade tennisarena.

 

19/12             Nissedouble

Morsom juleavslutning i ett double format, der nesten alla kan va med og spille.

Turneringen spilles med gul ball, så dette er ikke for røde spillere.

Plass for dette blir Lade tennisarena.

https://ntf.tournamentsoftware.com/tournament/50CB47A9-1DB4-487F-8F69-242CD9794A3F

 

Hopper dere finner nåe som passer dere =)

 

Vi ses på banen!

TTK følger Tennisforbundets coronavett-regler

TTK følger Tennisforbundets coronavett-regler

 

TTK følger Tennisforbundets coronavett-regler

Vi ber alle kursdeltakere og brukere av våre anlegg om å gjøre seg kjent med reglene for coronavett.

—————————————————————————————————————-

 

Oslo, 12.august 2020

 

 

Nye koronavettregler for tennis pr 12.august 2020

 

Til tross for at Norge har svært lave smittetall og få restriksjoner ber vi våre medlemsklubber om å fortsette de viktige smittevernstiltakene. Dersom hver enkelt av oss tar ansvar, vil vi kunne fortsette å tilby aktivitet og idrettsglede uten å få tilbakefall og stengte anlegg.

 

Vi opplever nå lokale oppblomstringer med smitte. Dette vil mest sannsynlig være en del av hverdagen vår i lang tid fremover. NTF oppfordrer derfor alle til å videreføre de viktige smittevernstiltakene utøver høsten:

 

 • Kun friske personer uten symptomer kan delta/spille.
 • Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver spiller
 • Husk god håndvask/antibac før og etter trening og ved bruk av felles utstyr.
 • Garderober kan benyttes dersom man kan overholde 1 meters regelen, men det oppfordres fortsatt til å skifte og dusje hjemme.
 • Organisert trening er kun tillatt med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede.
 • Det skal føres oppmøtelister ved organisert trening der navn og kontaktinfo fremkommer.
 • Så langt det er mulig skal grupper være faste, dvs. med de samme personene i gruppene gang etter gang
 • Berøring av nett, stolper og øvrig utstyr bør gjøres av så få personer som mulig.
 • Det skal være tilgang til Antibac før, under og etter trening.
 • Trener/leder organiserer oppsett av alt utstyr og vasking av dette før/etter trening
 • Hver enkelt klubb må sørge for at korona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold.
 • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening.
 • Generelle smittevernregler og reiseråd fra FHI/Departementet skal følges.
 • Deltakere/medlemmer plikter å melde fra til leder i tennisklubben dersom det blir påvist smitte. Klubbleder plikter å kontakte kommune-/bydelsoverlege for rådføring og tiltak.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Aslak Paulsen

Konstituert generalsekretær

Norges Tennisforbund

 

Årsmøtet har talt: nytt æresmedlem i klubben

Årsmøtet har talt: nytt æresmedlem i klubben

Per Arve Nordbø æresmedlem i TTK

TTK har idag 2 æresmedlemmer – Helge Halvorsen og Knut Gilboe. Æresmedlemmer kan etter vedtektene utnevnes av årsmøtet, etter anbefaling fra styret. 

I klubbens vedtekter § 3 (11) heter det følgende:

For å kvalifisere til å bli æresmedlem i TTK skal man i bestemte verv eller

funksjoner for klubben gjennom en årrekke ha ytet bidrag langt utover det som

kan forventes til betydelig fremme av klubbens, medlemmenes og tennissportens

ve og vel i byen. Æresmedlemmer skal ha gratis medlemskap for utespill på

klubbens anlegg.

 

Per Arve Nordbø er et kjent navn for de fleste som har holdt i en tennisracket i Trondheim de siste 25 år.  Han kom med i styret på midten av 1990-tallet, samtidig med at sønnen Tommy begynte å spille tennis. Siden dengang har Per Arve hatt en finger med i det meste som har skjedd i TTK – særlig på økonomifronten. Han startet da også opp i rollen som økonomiansvarlig i styret, og har i mange år ført regnskapet. Alle som blir medlem i TTK stifter bekjentskap med mannen bak aliaset pera-nor@online.no.  

Per Arve Nordbø er ganske enkelt TTKs høye beskytter. TTK hadde ikke vært den klubben vi er uten Per Arves innsats gjennom en årrekke. Den jobben han har gjort, og gjør, er av nærmest uvurderlig betydning for et idrettslag som vårt. Det går erfaringsmessig godt med idrettslag som har en slik ildsjel og drivende kraft over det tidsrom som Per Arve har viet til TTK. Det vises først og fremst gjennom det tilbudet klubben klarer å yte til våre medlemmer., Dersom det er noe som holder på glippe i TTK, en frist eller noe som ikke burde gå igjennom, er det stor sannsynlighet for at Per Arve fanger det opp. Per Arve har gjennom skiftende tider vært en bauta, både for styrer og hovedtrenere i TTK. 

At noen tar ansvar for å forvalte klubbens midler godt vises på bunnlinja. Det er bare å se på utviklingen i klubbens egenkapital over en årrekke. Både sportslig og anleggsmessig har et solid økonomisk grunnlag vært viktig for å kunne utvikle tennisen i Trondheim. Det har vært en viktig forutsetning for anleggsutviklingen vi har gjennomført de siste årene. Å gå inn i et prosjekt som Lade tennisarena tilbake i 2015 hadde kanskje ikke skjedd, uten det solide fundamentet som allerede da forelå. Også framover gir dette klubben handlefrihet.

Man må langt tilbake i TTKs styreprotokoller for å finne spor av noen som har hatt slik betydning for klubben som det Per Arve har. Få – om noen – har nedlagt en sammenlignbar innsats i et verv for Trondhjems Tennisklub. Vi er heldige for hvert eneste årsmøte hvor Per Arve har fulgt opp økonomien for TTK. Vi håper på mange flere.  

TTK-styret finner det helt på sin plass å foreslå at klubbens årsmøte i 2020 vedtar Per Arve Nordbø som æresmedlem i TTK. 

På vegne av TTK-styret, Trondheim – 29.06.2020 

 

Audun Ø. Thorshaug

styreleder

FORSLAGET BLE ENSTEMMIG VEDTATT PÅ KLUBBENS ÅRSMØTE  

Årsmøtet har talt: nytt æresmedlem i klubben

Klart for påmelding til kurs høst 2020!

Klart for påmelding til kurs høst 2020!

Kurstilbudet for høsten 2020 er nå klart, og vi håper mange vil være med oss videre. Kursene våre er stadig mer populære, med et stabilt og dyktig trenerteam, så her er det bare å slenge seg rundt og bestille. Påmeldingene gjøres på eget system: https://ttk.pameldingssystem.no/kurs-host-2020

De faste kurstimene starter opp i uke 36, dvs. fra og med mandag 31. august.

Vi bygger videre på strukturen som ble lagt i 2019, hvor det særlig legges opp til at deltakere på barnegruppene får tilbud om flere økter i uken, sier hovedtrener Henrik Selin og sportslig leder i TTK Jon A. Svenningsen. Vi håper på fortsatt vekst for tennis fritidsordning (13:30-16:30) både på Nidarø (mandag og onsdag) og på Lade (tirsdag og torsdag).

Spilletidspunktene og gruppeinndelinger for alle kurs finner du i tabellen under:

Klart for påmelding til kurs høst 2020!Klart for påmelding til kurs høst 2020!Klart for påmelding til kurs høst 2020!

 

Du kan lese mer om kursene våre på http://trhtk.no/kurs/kurs/

Dersom det er noe spesielt du lurer på, som ikke er beskrevet på nettsiden, så nøl ikke med å ta kontakt med oss på post@trhtk.no 🙂

Send inn din påmelding i dag, og vel møtt til en spennede kurshøst sammen med oss i TTK!

Klart for påmelding til kurs høst 2020!Klart for påmelding til kurs høst 2020!

Saksdokument til årsmøte mandag 29. juni i Klubbhuset Nidarø

Saksdokument til årsmøte mandag 29. juni i Klubbhuset Nidarø

Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt i Klubbhuset på Nidarø mandag 29. juni kl. 20:00. (hvis stort oppmøteantall – med utvidelse til terassen).

Det foreligger ingen innkomne forslag, men styret fremmer tilleggssak under pkt 7.

 1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
 2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
 3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT TTK 2019
 4. BEHANDLING AV Regnskap 2019 TTK budsjett 2020  Revisors beretning 2019
 5. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
 6. INNKOMMET FORSLAG OM NYTT ÆRESMEDLEM – STYRETS INNSTILLING
 7. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ – Valgkomiteens innstilling

 

Trondheim 25. juni 2020

__________________________

for Styret i Trondhjems Tennisklub

Audun Ø. Thorshaug

styreleder

Saksdokument til årsmøte mandag 29. juni i Klubbhuset Nidarø

Trekkining for KM ute er klar !

Trekkining for KM ute er klar !

Då var det turneringsdags  igen, og dette kan bli den varmaste turneringen vi hatt 🙂

Det kommer bli spillt 55 kamper under lørdag og søndag.

Alla klasser utom U19 spiller i 2 fulla set med supertiebreak i 3e set

I klassen U19 spilles 1 langt set til 7 games, og vid stilling 7-7 spilles ett tiebreak.

Husk att vara på plass minst 30min for deres kamp.

Ønsker alle velkommen til Øya i helgen!

https://ntf.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=632C85FD-3761-455F-A61F-FDF9F5F0C5BB

Årsmøte 2020 – vi prøver igjen!

Årsmøte 2020 – vi prøver igjen!

Det vises til sak om utsettelse av årsmøte, fra mars. Styret i TTK kaller med dette på ny inn til årsmøte:

 

Til medlemmene i Trondhjems Tennisklub (TTK)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt i Tennishallen Nidarø eller Klubbhuset mandag 29. juni kl. 20:00. (avhengig av oppmøteantall).

Styret foreslår følgende dagsorden:

 1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
 2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
 3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2019
 4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2019
 5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2020
 6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
 7. INNKOMNE FORSLAG
 8. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE

Medlemmer i TTK har rett til å fremme saker de ønsker skal tas opp på årsmøtet. Fristen for å fremme slike saker settes til 22. juni. Forslag skal sendes styret per e-post (ttkstyret@gmail.com).

Komplett saksliste og ev. vedlegg vil tilgjengeliggjøres på nettsiden minst en uke før årsmøtet.

Til info så består dagens valgkomite består av Reinert Sannerud (474 19 019) og Åshild Børseth (408 28 154).

 

Trondheim 16. juni 2020

__________________________

for Styret i Trondhjems Tennisklub

Audun Ø. Thorshaug

styreleder

Årsmøte 2020 - vi prøver igjen!