Utebanene åpnet for medlemsspill

Utebanene åpnet for medlemsspill

Da er det endelig klart. Etter mange dugnadstimer fra mange av klubbens medlemmer. Tross en vanskelig trøndervår, kan banemester Frode og anleggsleder Audun endelig ønske velkommen til kanskje Norges fineste utebaner?

Alle må sette seg godt inn i og følge banereglene, slik at vi kan holde banene i god stand. Husk for all del ikke å spille etter regn når banene fortsatt er for myke! Det er i særklasse den viktigste tingen, som gir oss størst merarbeid. Ser du noen spille når det er for mykt, ta gjerne en prat med vedkommende for å høre om de vet hva de gjør – om de har lest banereglene, og varsle banemester eller anleggsleder.

Bane 1 er stengt torsdag. Husk å tette hull og koste flere ganger i løpet av timen din nå i starten.

Vi ønsker alle en fantastisk utebanesesong!

Sees på Nidarø <3

Spill på naturgrusbanene – Nidarø

Informasjon om SPOND til medlemmer/ foresatte

Informasjon om SPOND til medlemmer/ foresatte

Hei!

Som dere kanskje har forstått har vi vært en gjeng i tennisklubben som har jobbet med å kunne ta i bruk Spond som medlemssystem. Vi er nå klare til å ta Spond i bruk.

I første omgang vil Spond brukes til kommunikasjon. Vi ser for oss at Spond som informasjonskanal vil underlette og delvis ta over for mange av våre informasjonskanaler som til nå har vært hjemmesiden vår, TTK sportslig (Facebook), TTK anlegg (Facebook), diverse TTK grupper (Facebook), samt mail fra hovedtrener Henrik Selin. Tanken er også at alle planlagte turneringer og arrangementer vil bli lagt inn i Spond så snart det er bestemt tid og sted for arrangementet. Dette vil gjøre det lettere for medlemmer å planlegge sesongen og aktiviteter frem i tid.

Alle våre medlemmer vil dra nytte av å ha Spond-appen, enten ved å være lagt til i gruppen TTK senior og/eller TTK junior.

Her er to koder for dere som har Spond men som ennå ikke har lagt dere til i de aktuelle gruppene i TTK:

TTK senior:  https://group.spond.com/UWAZN

TTK junior:   https://group.spond.com/XXGZZ

Hva betyr det for grupper/ lag som allerede bruker Spond?

De som allerede er Spond-brukere vil ikke merke noe til denne overgangen, utover at de i tiden fremover vil kunne oppleve at det også dukker opp beskjeder fra klubben i appen. Noen vil også oppleve at rollene de hadde i Spond-gruppen sin får endret navn.

Viktig informasjon rundt oppsett

 • Hvis du er forelder/ foresatt til et medlem, så må du sjekke om informasjonen om ditt barn er korrekt. Hvis det ikke er korrekt, så er det fint om du oppdaterer det du kan oppdatere, og gi beskjed til din lagleder/trener om eventuell annen informasjon som må oppdateres.

Husk at foresattes e-post/ telefonnummer aldri skal stå på selve barnet, men kun under foresatte. Hvis barnet ikke har egen e-post / telefonnummer skal disse feltene stå tomt på barnet.

Personvern

Alle Spond produkter er i henhold til GDPR-regelverket.

Du kan lese Spond sin personvernserklæring her: Spond personvernerklæring.

Hvis du har noen spørsmål har Spond et hjelpesenter her: Hjelpesenter (spond.help).

Nytt styre i TTK – noen takker for seg

Nytt styre i TTK – noen takker for seg

Årsmøtet i TTK har talt, på et årsmøte preget av lite drama men interessante diskusjoner. Bare se Årsmøteprotokoll TTK 2022. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, og Trond Are Martinsen valgt som ny styreleder. Anne Lise Haugan kommer inn som nytt friskt tilskudd til styret.

Mangeårig sportslig leder i TTK, Jon A. Svenningsen, fikk med dette avløsning. – TTK skylder Jon en stor takk for mange år med stor frivillig innsats for utvikling av klubben. Han kom inn i styret ved valg på årsmøtet i 2016, sier mangeårig TTK-leder Audun Ø. Thorshaug. Jon har bidratt som en solid ressurs og sparringpartner for hovedtrener i klubben, og i styret har han bidratt med sin fornuft, modenhet og løsningsorienterte og åpne innstilling. Gjennom 6 år på rad, folkens, i en klubb med rivende utvikling! Selv i en travel arbeidshverdag, har Jon alltid bidratt med konstruktive og gode forslag. Han har vært sentral i utviklingen av TTK som en trivelig og inkluderende tennisklubb over flere år. Jons blide åsyn blir heldigvis å se framover også, sier Thorshaug. Som selv ikke klarer å gi seg helt ennå..

Nytt styre i TTK - noen takker for seg Nytt styre i TTK - noen takker for seg Nytt styre i TTK - noen takker for seg

Avtroppende styreleder Thorshaug har nemlig sittet i TTK-styret siden 2013. Som sekretær, anleggsleder, og nå styreleder siden 2016. – Jeg tror vi trygt kan si at mye er annerledes i TTK anno 2022 enn det var i 2013, sier Thorshaug. Vi har doblet medlemstallet, og har blitt en av de større tennisklubbene i Norge. Vi har økt innebanekapasiteten vår fra 2 til 6 innebaner, og alle banene er nybygde eller har fått nytt dekke i perioden. I tillegg har vi bidratt til byggingen av 6 nye åpne utendørsbaner i regi av kommunen, samtidig som vi har helrenovert en av utebanene på Nidarø og har jobbet mye med vedlikehold av anlegget der. Her skal det nok tas flere løft framover, sier Thorshaug. Når det gjelder klubbutvikling er jeg særlig fornøyd med at TTK har utvidet et allerede populært kurstilbud betraktelig, og at vi sammen med Espen Lilleaas har etablert tennis fritidsordning både på Lade og Nidarø. Vi har hatt et trenerteam anført av hovedtrener Henrik Selin som har stått på hver bidige dag og gjør klubbens tilbud til et godt sted å være for medlemmene våre. At vi har beholdt særpreget vårt som et åpent, trivelig og inkluderende miljø, kanskje Norges mest trivelige tennisklubb!? sier Thorshaug med et smil. Jeg er også stolt av å få vært med på å få til samarbeidet med NTNUI og de andre idrettene i sambrukshallen på Lade, som muliggjorde Lade tennisarena. En givende, spennende og arbeidsom tid, med sterkt samhold med Øystein, Marte, Eskil, Trond Are, ulike NTNUI-ledere og flere. Og driften av TTK, i nært samarbeid med Per Arve og Henrik. Fundamentet ble lagt av flere før min tid, men vi har tatt investeringer i perioden samtidig som vi gått fra en kontantbeholdning på snaut en million til dagens 3,2 millioner. Det vitner om en sterk dugnadsvilje. Og det gir oss fleksibilitet og muligheter for framtida, som kan utnyttes med en gang. Sier Thorshaug, som nå går tilbake til sin drømmestilling som anleggsleder. Å pusle i «hagen» på Nidarø en varm sommerkveld med banemester Ree, etter en god tennisøkt på grusen, det er selve definisjonen av tennislykke i Trondheim for meg – sier anleggsleder Thorshaug. Og sosiale turneringer da!

Nytt styre i TTK - noen takker for seg Nytt styre i TTK - noen takker for segNytt styre i TTK - noen takker for seg Nytt styre i TTK - noen takker for seg Nytt styre i TTK - noen takker for seg

Det kommer solide og kraftfulle krefter inn i TTK-styret. Trond Are Martinsen har et års fartstid i styret allerede som økonomiansvarlig, og var aktiv i byggingen av Lade tennisarena. Trond Are kommer inn med solid eiendomserfaring fra Olav Thon-konsernet, og er også tungt engasjert i sportslig utvikling av klubben. Vincent Patry som ny sportslig leder lover godt, både for topp og bredde. Cecilie Høines Reinertsen fortsetter som nestleder/sekretær, og inn som et friskt pust kommer rivjernet Anne Lise Haugan, som allerede har gjort seg bemerket med sterke initiativ. Cecilie og Anne Lise har med sine grep allerede økt trivselsfaktoren på tennisanleggene med mange prosent gjennom trivelig og funksjonell innredning. Det lover godt for fortsettelsen.

Nytt styre i TTK - noen takker for seg Nytt styre i TTK - noen takker for segNytt styre i TTK - noen takker for seg Nytt styre i TTK - noen takker for seg

 

TSAK (tennisskoleassistentkurs)

TSAK (tennisskoleassistentkurs)

Søndag den 8. mai blir det avholdt et TSAK (tennisskoleassistentkurs)
Trondheim, nærmere bestemt på Øya.

Kurset passer for alle juniorer (fra 13 år) og seniorer som vil lære
litt mer om følgende temaer:

– Teknisk oppbygging av alle slag (fra blått til gult nivå)
– Hvordan motivere og engasjere barn og ungdom
– Hvordan skape idrettsglede og høy aktivitet på trening

Dette er en fin mulighet til å lære mer om treningsprinsipper,
kommunikasjon og ikke minst om tekniske aspekter i tennis.

Så er du en ivrig forelder, tante eller onkel, eller kanskje bare har
egeninteresse av å lære mer om hvordan man kan få enda bedre kontroll
på pallen, så bli med på kurs.

Dato: Søndag 8. mai 2022
Tid: Kl. 10.00 – 15.00
Sted: Øya
Pris: Kr. 500,-
Kursleder: Espen Lilleaas
Aktivitetsutvikler, kursleder, ansvarlig for NTF Tennis Kids
Tlf. +47 906 24 307

Dugnad utebaner lørdag 23. april kl. 11

Dugnad utebaner lørdag 23. april kl. 11

Selv om TTK har doubleturnering i helga, så er været så godt nå at vi smasher til: utebanedugnad på grusbanene på Nidarø. Lørdag 23. april kl. 11 og utover.

Banemann Frode organiserer troppene. Spillet skjer sånn:

 • Først fjernes planker og steiner fra linjene
 • Banene kostes innenfor spillelinjene og rakes utenfor. Steiner, større gruskorn og kvister samles opp og kastes. (Ingen får bruke rake i nærheten av linjene…)
 • Noen kjører hele tiden de tre trillebårene mellom bane og container (dette er flaskehalsen)
 • Vi rydder rask og kvister rundt banene
 • Hvis det blir tid: ny tennisgrus fordeles utover banene. Så koster vi og så vanner vi, og krysser fingrene først for regn og deretter for oppholdsvær.

Velkommen til dugnad. Oppmøtet avgjør hvor raskt vi kan få åpnet utebanene.

Følg oss på Facebook-gruppen TTK Anlegg, for oppdatert info om blant annet utebanene: https://www.facebook.com/groups/235951816610892/

Hilsen banemann Frode Ree og anleggsleder i TTK – Audun Ø. Thorshaug

Ønske om sponsorer til oppgradering av TTK sitt klubbhus på Øya!

Ønske om sponsorer til oppgradering av TTK sitt klubbhus på Øya!

Hei medlemmer av Trondhjems Tennisklubb!

På Øya har vi et gammelt klubbhus fra 1969 som ligger vakkert til ved uteanlegget ved Nidelva. Klubbhuset har vært brukt som samlingssted for tennisarrangementer og sosiale sammenkomster i over 50 år! Nå er klubbhuset beklageligvis så nedslitt at det trenger en totalrenovering for videre bruk.

Vi i styret til TTK jobber nå med en plan om å få rehabilitert klubbhuset i løpet av 2023! I tillegg til å kunne brukes som sosial arena og spisested/kiosk ved våre årlige utendørsturneringer, skal klubbhuset brukes til undervisningslokale for barn ved tennis fritidsordningen (TFO). Vi ser også for oss at et nytt klubbhus kan leies ut til TTK sine medlemmer for private sammenkomster, samt brukes til kurs og mer uformelle sosiale sammenkomster for klubbens medlemmer.

For å få til dette prosjektet er vi avhengig av sponsorer som kan bistå oss med midler! Vi ønsker derfor i første omgang kontakt med alle medlemmer som enten eier en bedrift, jobber i en bedrift eller som vet om aktører (privatpersoner eller firma) som kan være interessert i å sponse TTK i forhold til renovering av klubbhuset. Aktuelle godtgjørelser for sponsorer diskuteres fortløpende med aktuelle kandidater.

TTK medlemmer med aktuell fagkompetanse som ønsker å bidra som konsulent eller som utøvende aktør (arkitekt/ interiørarkitekt/byggmester) oppfordres også til å ta kontakt. Alle henvendelser vil bli presentert for styret.

Dersom dere kjenner noen som kan være interessert, ta kontakt så snart som mulig!

Hører fra dere 😊

Mvh Anne-Lise Juul Haugan

E-post: aljuulh@yahoo.com

Telefon: 92280358

 

GP Trondheim 2022 (Mar 31 – Apr 3)

GP Trondheim 2022 (Mar 31 – Apr 3)

Ønsker alle velkommen til Trondheim!

Det var nåen år sen vi hade GP sist så dette blir otroligt gøy. Hopper att så mange som mulig tar turen =)

Vi planlegger en players dinner på fredag kveld og lørdag kveld blir det players party.

Tar kontakt med de påmeldte nermere turnerings start for påmelding til dette.

Turneringsformat (gjelder både herrer og damer)

<bSingle
Inntil 12 deltagere: Kun hovedtablå
13-22 deltagere. Hoved 8-tablå, 5 direkte, 1 WC og 2 kval. Kval 16-tablå (maks 3 kamper for å kvale inn). 2 WC.
23-44 deltagere: Hoved 16-tablå, 10 direkte, 2 WC og 4 kval. Kval 32-tablå (maks 3 kamper for å kvale inn), 4 WC.
Double
Maks 8 par. 6 direkte og 2 WC. Ingen kval.

Kampformat

Single: Best av tre tiebreak-sett både i kval og hovedturnering.
Double: Best av 3 set med superttiebreak i 3e set og no add.

Startkontingenter

Single kr 500,-
Double kr 250,- (pr spiller)

Sign-in

NTF Tournament Software

Klokka 15-17 dagen før start av kvalifiseringen.
Tel: 40327417

Trekning

Trekning både for kval og hovedturnering gjøres direkte etter utløp av sign-in fristen.

Seeding

NTFs gjeldende rankingliste (UTR) benyttes. Ved utenlandsk deltakelse skal NTF kontaktes før trekning.

Baller

Babolat All Court.
Det skal være ballbytte før avgjørende sett både i kval og hovedturnering.

Saksdokument til årsmøte 28. februar 2022

Saksdokument til årsmøte 28. februar 2022

Saksdokumentene til årsmøtet er klare. Det har ikke innkommet forslag utover de som styret foreslo ved innkallingen 18. januar.

Saker til behandling iht. innkalling er de følgende:

 1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
 2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
 3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT TTK 2021, korr 27.02.2022
 4. BEHANDLING AV TTK Regnskap 2021 – Budsjett 2022, revisjonsrapport (Revisors beretning 2021)
 5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2022
 6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
 7. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ – Valgkomiteens innstilling

Årsmøtet i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt fra møterommet i Lade tennisarena mandag 28. februar kl. 18:00.

Fremme av ev. ytterligere saker til behandling må iht. TTKs lover § 13 (6) godkjennes av 2/3 av møtedeltakerne under behandlingen av dagsordenen.

Komplett saksliste og ev. vedlegg er med dette tilgjengeliggjort her på nettsiden minst en uke før årsmøtet.

 

Trondheim 21. februar 2022

__________________________

for styret i Trondhjems Tennisklub

Audun Ø. Thorshaug

styreleder

Innkalling til årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøtet i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt fra møterommet i Lade tennisarena mandag 28. februar kl. 18:00. Vi tar utgangspunkt i at møtet kan avholdes fysisk, men det kan bli varslet om digital gjennomføring dersom smittevernhensyn tilsier det.

Styret foreslår følgende dagsorden:

 1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
 2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
 3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2021
 4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2021
 5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2022
 6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
 7. EVENTUELLE INNKOMNE FORSLAG
 8. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE

Medlemmer i TTK har rett til å fremme saker de ønsker skal tas opp på årsmøtet. Fristen for å fremme slike saker settes til 20. februar. Forslag skal sendes styret per e-post (ttkstyret@gmail.com) innen denne datoen.

Komplett saksliste og ev. vedlegg vil tilgjengeliggjøres her på nettsiden minst en uke før årsmøtet.

Til info så består dagens valgkomite av Iskra Corcelli (958 59 622 – iskracorcelli@gmail.com ) og Kari Tiller (957 99 919 – karitillers@gmail.com). Alle styremedlemmer velges for hvert år. Ta en prat med valgkomiteen om du er interessert!

 

Trondheim 18. januar 2022

__________________________

for styret i Trondhjems Tennisklub

Audun Ø. Thorshaug

styreleder

Kursvirksomhet fra 17. januar og korona

Kursvirksomhet fra 17. januar og korona

Vi er glade for å kunne melde at også voksenkursene er igang igjen.

Men vi håper alle vil være med på å hjelpe oss med å bidra til at det blir mest mulig trygt når det gjelder smittevern.

TTK følger Tennisforbundets anbefalinger for trening, egentrening kurs og arrangement. Vi ber alle våre medlemmer, og særlig kursdeltakere med foreldre/foresatte om å lese igjennom disse anbefalingene:

https://www.tennis.no/samlinger/nyheter/informasjon-om-corona-viruset

Vel møtt til en kurssemester som vi håper vil gå mest mulig knirkefritt. Vi drømmer om å kunne sette fokus på det sportslige og sosiale i verdens flotteste idrett framover! Vi sees på banen.