Informasjon om SPOND til medlemmer/ foresatte

Informasjon om SPOND til medlemmer/ foresatte

Hei!

Som dere kanskje har forstått har vi vært en gjeng i tennisklubben som har jobbet med å kunne ta i bruk Spond som medlemssystem. Vi er nå klare til å ta Spond i bruk.

I første omgang vil Spond brukes til kommunikasjon. Vi ser for oss at Spond som informasjonskanal vil underlette og delvis ta over for mange av våre informasjonskanaler som til nå har vært hjemmesiden vår, TTK sportslig (Facebook), TTK anlegg (Facebook), diverse TTK grupper (Facebook), samt mail fra hovedtrener Henrik Selin. Tanken er også at alle planlagte turneringer og arrangementer vil bli lagt inn i Spond så snart det er bestemt tid og sted for arrangementet. Dette vil gjøre det lettere for medlemmer å planlegge sesongen og aktiviteter frem i tid.

Alle våre medlemmer vil dra nytte av å ha Spond-appen, enten ved å være lagt til i gruppen TTK senior og/eller TTK junior.

Her er to koder for dere som har Spond men som ennå ikke har lagt dere til i de aktuelle gruppene i TTK:

TTK senior:  https://group.spond.com/UWAZN

TTK junior:   https://group.spond.com/XXGZZ

Hva betyr det for grupper/ lag som allerede bruker Spond?

De som allerede er Spond-brukere vil ikke merke noe til denne overgangen, utover at de i tiden fremover vil kunne oppleve at det også dukker opp beskjeder fra klubben i appen. Noen vil også oppleve at rollene de hadde i Spond-gruppen sin får endret navn.

Viktig informasjon rundt oppsett

  • Hvis du er forelder/ foresatt til et medlem, så må du sjekke om informasjonen om ditt barn er korrekt. Hvis det ikke er korrekt, så er det fint om du oppdaterer det du kan oppdatere, og gi beskjed til din lagleder/trener om eventuell annen informasjon som må oppdateres.

Husk at foresattes e-post/ telefonnummer aldri skal stå på selve barnet, men kun under foresatte. Hvis barnet ikke har egen e-post / telefonnummer skal disse feltene stå tomt på barnet.

Personvern

Alle Spond produkter er i henhold til GDPR-regelverket.

Du kan lese Spond sin personvernserklæring her: Spond personvernerklæring.

Hvis du har noen spørsmål har Spond et hjelpesenter her: Hjelpesenter (spond.help).