Nytt styre i TTK – noen takker for seg

Nytt styre i TTK – noen takker for seg

Årsmøtet i TTK har talt, på et årsmøte preget av lite drama men interessante diskusjoner. Bare se Årsmøteprotokoll TTK 2022. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, og Trond Are Martinsen valgt som ny styreleder. Anne Lise Haugan kommer inn som nytt friskt tilskudd til styret.

Mangeårig sportslig leder i TTK, Jon A. Svenningsen, fikk med dette avløsning. – TTK skylder Jon en stor takk for mange år med stor frivillig innsats for utvikling av klubben. Han kom inn i styret ved valg på årsmøtet i 2016, sier mangeårig TTK-leder Audun Ø. Thorshaug. Jon har bidratt som en solid ressurs og sparringpartner for hovedtrener i klubben, og i styret har han bidratt med sin fornuft, modenhet og løsningsorienterte og åpne innstilling. Gjennom 6 år på rad, folkens, i en klubb med rivende utvikling! Selv i en travel arbeidshverdag, har Jon alltid bidratt med konstruktive og gode forslag. Han har vært sentral i utviklingen av TTK som en trivelig og inkluderende tennisklubb over flere år. Jons blide åsyn blir heldigvis å se framover også, sier Thorshaug. Som selv ikke klarer å gi seg helt ennå..

Nytt styre i TTK - noen takker for seg Nytt styre i TTK - noen takker for seg Nytt styre i TTK - noen takker for seg

Avtroppende styreleder Thorshaug har nemlig sittet i TTK-styret siden 2013. Som sekretær, anleggsleder, og nå styreleder siden 2016. – Jeg tror vi trygt kan si at mye er annerledes i TTK anno 2022 enn det var i 2013, sier Thorshaug. Vi har doblet medlemstallet, og har blitt en av de større tennisklubbene i Norge. Vi har økt innebanekapasiteten vår fra 2 til 6 innebaner, og alle banene er nybygde eller har fått nytt dekke i perioden. I tillegg har vi bidratt til byggingen av 6 nye åpne utendørsbaner i regi av kommunen, samtidig som vi har helrenovert en av utebanene på Nidarø og har jobbet mye med vedlikehold av anlegget der. Her skal det nok tas flere løft framover, sier Thorshaug. Når det gjelder klubbutvikling er jeg særlig fornøyd med at TTK har utvidet et allerede populært kurstilbud betraktelig, og at vi sammen med Espen Lilleaas har etablert tennis fritidsordning både på Lade og Nidarø. Vi har hatt et trenerteam anført av hovedtrener Henrik Selin som har stått på hver bidige dag og gjør klubbens tilbud til et godt sted å være for medlemmene våre. At vi har beholdt særpreget vårt som et åpent, trivelig og inkluderende miljø, kanskje Norges mest trivelige tennisklubb!? sier Thorshaug med et smil. Jeg er også stolt av å få vært med på å få til samarbeidet med NTNUI og de andre idrettene i sambrukshallen på Lade, som muliggjorde Lade tennisarena. En givende, spennende og arbeidsom tid, med sterkt samhold med Øystein, Marte, Eskil, Trond Are, ulike NTNUI-ledere og flere. Og driften av TTK, i nært samarbeid med Per Arve og Henrik. Fundamentet ble lagt av flere før min tid, men vi har tatt investeringer i perioden samtidig som vi gått fra en kontantbeholdning på snaut en million til dagens 3,2 millioner. Det vitner om en sterk dugnadsvilje. Og det gir oss fleksibilitet og muligheter for framtida, som kan utnyttes med en gang. Sier Thorshaug, som nå går tilbake til sin drømmestilling som anleggsleder. Å pusle i «hagen» på Nidarø en varm sommerkveld med banemester Ree, etter en god tennisøkt på grusen, det er selve definisjonen av tennislykke i Trondheim for meg – sier anleggsleder Thorshaug. Og sosiale turneringer da!

Nytt styre i TTK - noen takker for seg Nytt styre i TTK - noen takker for segNytt styre i TTK - noen takker for seg Nytt styre i TTK - noen takker for seg Nytt styre i TTK - noen takker for seg

Det kommer solide og kraftfulle krefter inn i TTK-styret. Trond Are Martinsen har et års fartstid i styret allerede som økonomiansvarlig, og var aktiv i byggingen av Lade tennisarena. Trond Are kommer inn med solid eiendomserfaring fra Olav Thon-konsernet, og er også tungt engasjert i sportslig utvikling av klubben. Vincent Patry som ny sportslig leder lover godt, både for topp og bredde. Cecilie Høines Reinertsen fortsetter som nestleder/sekretær, og inn som et friskt pust kommer rivjernet Anne Lise Haugan, som allerede har gjort seg bemerket med sterke initiativ. Cecilie og Anne Lise har med sine grep allerede økt trivselsfaktoren på tennisanleggene med mange prosent gjennom trivelig og funksjonell innredning. Det lover godt for fortsettelsen.

Nytt styre i TTK - noen takker for seg Nytt styre i TTK - noen takker for segNytt styre i TTK - noen takker for seg Nytt styre i TTK - noen takker for seg