Ønske om sponsorer til oppgradering av TTK sitt klubbhus på Øya!

Ønske om sponsorer til oppgradering av TTK sitt klubbhus på Øya!

Hei medlemmer av Trondhjems Tennisklubb!

På Øya har vi et gammelt klubbhus fra 1969 som ligger vakkert til ved uteanlegget ved Nidelva. Klubbhuset har vært brukt som samlingssted for tennisarrangementer og sosiale sammenkomster i over 50 år! Nå er klubbhuset beklageligvis så nedslitt at det trenger en totalrenovering for videre bruk.

Vi i styret til TTK jobber nå med en plan om å få rehabilitert klubbhuset i løpet av 2023! I tillegg til å kunne brukes som sosial arena og spisested/kiosk ved våre årlige utendørsturneringer, skal klubbhuset brukes til undervisningslokale for barn ved tennis fritidsordningen (TFO). Vi ser også for oss at et nytt klubbhus kan leies ut til TTK sine medlemmer for private sammenkomster, samt brukes til kurs og mer uformelle sosiale sammenkomster for klubbens medlemmer.

For å få til dette prosjektet er vi avhengig av sponsorer som kan bistå oss med midler! Vi ønsker derfor i første omgang kontakt med alle medlemmer som enten eier en bedrift, jobber i en bedrift eller som vet om aktører (privatpersoner eller firma) som kan være interessert i å sponse TTK i forhold til renovering av klubbhuset. Aktuelle godtgjørelser for sponsorer diskuteres fortløpende med aktuelle kandidater.

TTK medlemmer med aktuell fagkompetanse som ønsker å bidra som konsulent eller som utøvende aktør (arkitekt/ interiørarkitekt/byggmester) oppfordres også til å ta kontakt. Alle henvendelser vil bli presentert for styret.

Dersom dere kjenner noen som kan være interessert, ta kontakt så snart som mulig!

Hører fra dere 😊

Mvh Anne-Lise Juul Haugan

E-post: aljuulh@yahoo.com

Telefon: 92280358