Saksdokument til årsmøte 28. februar 2022

Saksdokument til årsmøte 28. februar 2022

Saksdokumentene til årsmøtet er klare. Det har ikke innkommet forslag utover de som styret foreslo ved innkallingen 18. januar.

Saker til behandling iht. innkalling er de følgende:

  1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
  2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
  3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT TTK 2021, korr 27.02.2022
  4. BEHANDLING AV TTK Regnskap 2021 – Budsjett 2022, revisjonsrapport (Revisors beretning 2021)
  5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2022
  6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
  7. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ – Valgkomiteens innstilling

Årsmøtet i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt fra møterommet i Lade tennisarena mandag 28. februar kl. 18:00.

Fremme av ev. ytterligere saker til behandling må iht. TTKs lover § 13 (6) godkjennes av 2/3 av møtedeltakerne under behandlingen av dagsordenen.

Komplett saksliste og ev. vedlegg er med dette tilgjengeliggjort her på nettsiden minst en uke før årsmøtet.

 

Trondheim 21. februar 2022

__________________________

for styret i Trondhjems Tennisklub

Audun Ø. Thorshaug

styreleder