Innkalling til årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøtet i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt fra møterommet i Lade tennisarena mandag 28. februar kl. 18:00. Vi tar utgangspunkt i at møtet kan avholdes fysisk, men det kan bli varslet om digital gjennomføring dersom smittevernhensyn tilsier det.

Styret foreslår følgende dagsorden:

  1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
  2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
  3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2021
  4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2021
  5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2022
  6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
  7. EVENTUELLE INNKOMNE FORSLAG
  8. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE

Medlemmer i TTK har rett til å fremme saker de ønsker skal tas opp på årsmøtet. Fristen for å fremme slike saker settes til 20. februar. Forslag skal sendes styret per e-post (ttkstyret@gmail.com) innen denne datoen.

Komplett saksliste og ev. vedlegg vil tilgjengeliggjøres her på nettsiden minst en uke før årsmøtet.

Til info så består dagens valgkomite av Iskra Corcelli (958 59 622 – iskracorcelli@gmail.com ) og Kari Tiller (957 99 919 – karitillers@gmail.com). Alle styremedlemmer velges for hvert år. Ta en prat med valgkomiteen om du er interessert!

 

Trondheim 18. januar 2022

__________________________

for styret i Trondhjems Tennisklub

Audun Ø. Thorshaug

styreleder