Avlysning av voksenkurs og Nissedouble

Avlysning av voksenkurs og Nissedouble

TTK må tilpasse vår drift til de smittevernfaglige anbefalinger og påbud som ble gitt den 13. desember, med ikrafttreden fra og med onsdag 15. desember.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/

Tirsdag 14. desember blir en tilpasningsdag, og kurs går som vanlig. Fra og med onsdag avlyses voksenkurs, mens barnekurs fortsetter. Heldigvis rammes bare de siste dagene på tampen av kurssesongen.

Nissedouble må dessverre avlyses, men vi håper å kunne komme tilbake med en sosial double-turnering en gang på nyåret.

For øvrig vil vi ha et skjerpet fokus på smittevernfaglig forsvarlig drift på anleggene våre. Det er allerede innført krav om munnbind inne på anleggene, unntatt under selve tennisaktiviteten. Vi oppfordrer alle til å praktisere god håndhygiene med sprit eller håndvask med såpe, på vei inn og ut. Hold deg borte dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon etc. (Lade tennisarena vil informere om tiltak på Lade, derunder innføring av «enveiskjøringen» inn og ut av anlegget.)

Takk til alle medlemmer og brukere av våre anlegg for at dere hjelper til med å sikre smittevernet.