Nye anbefalinger om smittevern til idretten

Nye anbefalinger om smittevern til idretten

Vi videreformidler kommunens anbefaling om at barn og voksne som bor sammen med en smittet person venter 7 dager før de kommer på trening i en kursgruppe igjen. Dette regnet fra at den smittede fikk symptomer eller fikk påvist smitte.

Barn som går på en skole klassifisert som gul, og som går på en kursgruppe med blandede kohorter, bør vente med å komme på trening igjen til skolen ikke lengre står som gul. Det er en oversikt over gule skoler nederst på siden det er lenket til.

Takk for at du er med på å hjelpe til.

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/veileder-idrett-kultur/start?fbclid=IwAR0q0k8oyZqTiZ7VZkBCzALmgDniqxh0SwVdMUYN5VOdekNovkKBEq8firs