Naturgrusbanene på Nidarø åpne for medlemsbooking

Naturgrusbanene på Nidarø åpne for medlemsbooking

Det er fortsatt kaldt, men banene er likevel kommet i tipp-topp stand etter stor dugnadsinnsats fra de stauteste av klubbens medlemmer. Vi sveiver nok et år i gang vårt gode gamle reservasjonssystem for utebanene på Nidarø.

Før du slipper deg løs – repetér gjerne de viktige bruksreglene for våre kjære naturgrusbaner, slik at du også blir en grusekspert:

Spill på naturgrusbanene – Nidarø – Trondheim Tennis (trhtk.no)

Spill på naturgrusen på Nidarø er et gode forbeholdt TTK-medlemmer, hvor du kan booke så mye medlemsspill du ønsker gjennom sesongen. Banene har utmerkede spilleegenskaper, men krever mye vedlikehold og kjærlighet fra oss brukerne. Følg derfor med på TTKs anleggsskole på Facebook-gruppa TTK-anlegg framover – hvor du får tips til hvordan du kan bidra.

Ved løse linjer – send gjerne et tips til vår utmerkede banemann – Frode Ree – på telefon 415 20 388