Årsmøteprotokoll og nye styremedlemmer i TTK

Årsmøteprotokoll og nye styremedlemmer i TTK

Årsmøtet i TTK ble i år en heldigital affære, men du kan lese resultatet i vedlagt Protokoll årsmøte TTK 2021 (1)

– Vi vil takke av Kari Tiller og Iskra Pashova for god innsats i styret over flere år, sier styreleder Audun Ø. Thorshaug. Kari har holdt styret i ørene med grundig protokollføring under ivrige diskusjoner, og Iskra har hatt økonomiansvaret helt siden 2014. Det står respekt av den jobben som er nedlagt, og klubben har nå en solid økonomi samtidig som vi har gjort betydelige anleggsinvesteringer og utviklet klubben disse årene. TTK og alle våre medlemmer skylder dere en stor takk for jobben. Lykke til som valgkomite. Vi sees på banen!

Årsmøteprotokoll og nye styremedlemmer i TTK

– Videre ønsker vi velkommen til de nye medlemmene, som skal være med på å ta klubben videre – gjennom corona og inn i forhåpentlig styrket aktivitet utover i 2021. Jeg er veldig glad for at valgkomiteen og årsmøtet har klart å få tak i så solide bidragsytere som de har gjort, sier styreleder Thorshaug. Trond Are Martinsen har allerede ballast fra verv på tennisfronten i Trondheim, som styremedlem i Lade tennisarena under den krevende perioden for realisering av byggeprosjektet. Trond Are jobber til daglig i Olav Thon-gruppen, og er først og fremst kjent som en gledesspreder utenfor banen. Han overtar økonomiansvaret. Cecilie Høiness Reinertsen kommer inn som sekretær, og jobber til daglig på St. Olavs hospital. Hun har også barn som er aktive i klubben, og hele hennes familie har markert seg sterkt på dugnadsfronten i klubben over flere år. Slik god innsats leder som kjent gjerne til styreverv. Vi får også med oss solide varaer, i TTK_Army-generalene – Ingeborg Brechan og Ingrid Valla.

TTK-styret 2021 ser fram til å ta fatt på oppgaven med å styre og utvikle Trondhjems tennisklub inn i en ny tennisvår. Du når oss på ttkstyret@gmail.com om det er noe du har på hjertet.

Årsmøteprotokoll og nye styremedlemmer i TTKÅrsmøteprotokoll og nye styremedlemmer i TTK