Dokument til årsmøte 2. mars er tilgjengelige

Dokument til årsmøte 2. mars er tilgjengelige

Årsmøtet i Trondhjems Tennisklub vil som tidligere annonsert bli avholdt 2. mars. Det vil bli avholdt fra møterommet i Lade tennisarena tirsdag 2. mars kl. 20:00. Dersom du vil møte fysisk, ber vi om at du melder deg på til ttkstyret@gmail.com i løpet av mandag – ettersom vi ikke kan være for mange der. Dersom du ønsker videolink for digital deltagelse på møtet, send mailadressen din til ttkstyret@gmail.com. Ved ønske om fysisk deltagelse sendes mail til ttkstyret@gmail.com i god tid før møtet, da vi må ha antallsbegrensninger. På grunn av dette vil det ikke være mulig å be om hemmelig skriftlig avstemming ved personvalg.

Styret har som følge av innkommet forslag utvidet agendaen med sak nr. 7.

Styret foreslår følgende dagsorden:

  1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
  2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
  3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT TTK 2020 (2)
  4. BEHANDLING AV Regnskap 2020 forslag til budsjett 2021
  5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2021
  6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
  7. INNKOMNE FORSLAG – styret innstiller på posthum tildeling av æresmedlemskap til Ellen Due
  8. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE –
  9. Dokument til årsmøte 2. mars er tilgjengelige

Komplett saksliste og vedlegg er med dette tilgjengeliggjort på nettsiden en uke før årsmøtet.

Trondheim 24. februar 2021

__________________________

for Styret i Trondhjems Tennisklub

Audun Ø. Thorshaug

styreleder