Dokument til årsmøte 2. mars er tilgjengelige

Dokument til årsmøte 2. mars er tilgjengelige

Årsmøtet i Trondhjems Tennisklub vil som tidligere annonsert bli avholdt 2. mars.

Møtet vil bli avviklet digitalt: https://us05web.zoom.us/j/4898766199?pwd=QnlGMjdaU2NPYW9NREY4c3hFSWNsdz09

Det er ingen påmeldt fysisk oppmøte på Lade tennisarena, så møtet vil bare bli avholdt digitalt fra kl. 20. Registrering av deltakere fram til kl. 20:05. På grunn av dette vil det ikke være mulig å be om hemmelig skriftlig avstemming ved personvalg.

Styret har som følge av innkommet forslag utvidet agendaen med sak nr. 7.

Styret foreslår følgende dagsorden:

  1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
  2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
  3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT TTK 2020 (2)
  4. BEHANDLING AV regnskap og budsjett; Revisors beretning 2020 Regnskap 2020 forslag til budsjett 2021 
  5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2021
  6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
  7. INNKOMNE FORSLAG – styret innstiller på Forslag om æresmedlemskap Ellen Due
  8. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE –
  9. Dokument til årsmøte 2. mars er tilgjengelige

Komplett saksliste og vedlegg er med dette tilgjengeliggjort på nettsiden en uke før årsmøtet.

Trondheim 24. februar 2021

__________________________

for Styret i Trondhjems Tennisklub

Audun Ø. Thorshaug

styreleder