Innkalling til årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte 2021

Til medlemmene i Trondhjems Tennisklub (TTK). Vil du påvirke hvordan TTK skal utvikle seg?

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt fra møterommet i Lade tennisarena tirsdag 2. mars kl. 20:00. Videolink for deltagelse vil bli delt på forhånd. Ved ønske om fysisk deltagelse sendes mail til ttkstyret@gmail.com i god tid før møtet, da vi må ha antallsbegrensninger.

Styret foreslår følgende dagsorden:

  1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
  2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
  3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2020
  4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2020
  5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2021
  6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
  7. INNKOMNE FORSLAG
  8. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE

Medlemmer i TTK har rett til å fremme saker de ønsker skal tas opp på årsmøtet. Fristen for å fremme slike saker settes til 19. februar. Forslag skal sendes styret per e-post (ttkstyret@gmail.com) eller være mottatt av klubbens styre innen denne dato.

Komplett saksliste og ev. vedlegg vil tilgjengeliggjøres på nettsiden minst en uke før årsmøtet.

Til info så består dagens valgkomite består av Reinert Sannerud (474 19 019) og Åshild Børseth (408 28 154). TTK-styret har hatt god kontinuitet over en årrekke. Et styre kan ha godt av litt friskt blod også. Alle 5 medlemmer er på valg, og styret kan også utvides til 6 personer. Ta en prat med valgkomiteen om du er interessert!

 

Trondheim 2. februar 2021

__________________________

for Styret i Trondhjems Tennisklub

Audun Ø. Thorshaug

styreleder