Tennishaller og all tennisaktivitet stengt inntil videre

Tennishaller og all tennisaktivitet stengt inntil videre

Etter formannskapets vedtak i dag 5. januar er det klart at tennishallene må stenges. De regnes som idrettshaller på lik linje med kommunens flerbrukshaller, sammen med ishaller.

Trondheim Spektrum har derfor iverksatt dette for Tennishallen Nidarø, og Lade tennisarena AS har gjort det samme for innebanene på Lade. Det går ikke an å booke timer lengre i bookingsystemet. Avlyste bookinger blir refundert.

Forskriften løper i utgangspunktet fram til 1. februar, men man skal ta en ny vurdering av om det kan åpnes aktivitet for barn og unge fra 18. januar. Dette betyr at all organisert aktivitet i regi av TTK er avlyst inntil videre. Tidligste tidspunkt vi kan ha håp om å få lov til å starte kurs for barn og unge er 18. januar. For voksne vet vi pr. nå bare at det blir senere enn dette.

Vi har imidlertid innledet dialog med kommunen sammen med Lade tennisarena AS, med mål om å kunne få til en delvis åpning av anleggene for egenorganisert spill så snart som mulig. Vi ser for oss at dette kan skje innenfor mindre tenniskohorter, slik som familier eller med helt få og faste spillpartnere og streng antallsbegrensning på banene. Tennis er en av de innendørsaktivitetene som har de beste forutsetninger for å kunne ivareta avstandskrav og forsvarlig smittevern med store arealer og lav persontetthet pr. kvadradmeter.

Lade tennisarena har vist hvordan tennis kan gå i front på å tilpasse anleggene til smittevern.