Protokoll fra årsmøte 2020

Protokoll fra årsmøte 2020

Vedlagt følger protokollen. Årsmøtet lot seg avvikle fysisk, under svært smittevernvennlige forhold.

I 2021 satser vi på at årsmøtet kan avholdes som vanlig i februar.

Årsmøteprotokoll 2020