Saksdokument til årsmøte mandag 29. juni i Klubbhuset Nidarø

Saksdokument til årsmøte mandag 29. juni i Klubbhuset Nidarø

Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt i Klubbhuset på Nidarø mandag 29. juni kl. 20:00. (hvis stort oppmøteantall – med utvidelse til terassen).

Det foreligger ingen innkomne forslag, men styret fremmer tilleggssak under pkt 7.

  1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
  2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
  3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT TTK 2019
  4. BEHANDLING AV Regnskap 2019 TTK budsjett 2020  Revisors beretning 2019
  5. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
  6. INNKOMMET FORSLAG OM NYTT ÆRESMEDLEM – STYRETS INNSTILLING
  7. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ – Valgkomiteens innstilling

 

Trondheim 25. juni 2020

__________________________

for Styret i Trondhjems Tennisklub

Audun Ø. Thorshaug

styreleder

Saksdokument til årsmøte mandag 29. juni i Klubbhuset Nidarø