Årsmøte 2020 – vi prøver igjen!

Årsmøte 2020 – vi prøver igjen!

Det vises til sak om utsettelse av årsmøte, fra mars. Styret i TTK kaller med dette på ny inn til årsmøte:

 

Til medlemmene i Trondhjems Tennisklub (TTK)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt i Tennishallen Nidarø eller Klubbhuset mandag 29. juni kl. 20:00. (avhengig av oppmøteantall).

Styret foreslår følgende dagsorden:

  1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
  2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
  3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2019
  4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2019
  5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2020
  6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
  7. INNKOMNE FORSLAG
  8. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE

Medlemmer i TTK har rett til å fremme saker de ønsker skal tas opp på årsmøtet. Fristen for å fremme slike saker settes til 22. juni. Forslag skal sendes styret per e-post (ttkstyret@gmail.com).

Komplett saksliste og ev. vedlegg vil tilgjengeliggjøres på nettsiden minst en uke før årsmøtet.

Til info så består dagens valgkomite består av Reinert Sannerud (474 19 019) og Åshild Børseth (408 28 154).

 

Trondheim 16. juni 2020

__________________________

for Styret i Trondhjems Tennisklub

Audun Ø. Thorshaug

styreleder

Årsmøte 2020 - vi prøver igjen!