REFUSJON AV TRENINGSAVGIFTER

REFUSJON AV TRENINGSAVGIFTER

TTK har nå bestemt at vårsesongen for treningsgruppene dessverre må regnes som avsluttet. Vi ser at vi med all sannsynlighet ikke vil kunne komme i gang med ordinær kursaktivitet i større grupper igjen.

Klubben vil derfor refundere en forholdsmessig del av innbetalt treningsavgift til dere som har betalt den opprinnelige fakturaen.

For å få refundert til dere så må vi benytte overføring til bankkonto, vi ber derfor om at dere sender følgende info til pera-nor@online.no (de av dere som allerede har sendt inn trenger ikke gjøre dette på nytt):

Navn på kursdeltager og  kontonummer for overføring

 

De av dere som ikke har betalt vil få en mail med hvilket beløp som skal innbetales. Dette erstatter det opprinnelige beløp som ble fakturert. Vi ber om at denne betales raskt.

Det vil komme infomasjon om bl.a. refusjon til de som er på TFO senere.

Vi håper mange likevel vil være med oss til høsten, hvis vi kan starte opp gruppeaktivitet i en eller annen form da. Vi vil imidlertid ganske snart komme i gang med å tilby kurstimer/privattimer for mindre grupper (1-2 personer). Og vi håper dere er hungrige på utebanedugnader og sommertennis på utebanene på Nidarø. Info blir delt via våre sosiale kanaler. Vi håper fortsatt på tennisvår i Trondheim 🙂