Info om TTKs aktivitet og anlegg i koronaperioden

Info om TTKs aktivitet og anlegg i koronaperioden

TTKs styre og ledelse har besluttet å følge Tennisforbundets anbefaling, som i korte trekk sier at man ikke bør åpne for tennisspill ennå.

https://www.tennis.no/samlinger/nyheter/informasjon-om-corona-viruset

Kort oppsummert er følgende status for byens anlegg for tennisspill:

  • Tennishallen Nidarø er stengt av, etter beslutning fra Trondheim Spektrum som vi leier av. TTK har full forståelse for beslutningen. Spektrum er også i en spesiell situasjon mht beredskap for sykehuset.
  • Lade tennisarena holdes stengt etter beslutning fra styret i selskapet som eier hallen (LTA AS). Selskapet gjør fortløpende vurderinger av situasjonen og vil gi oppdatert info via sine kanaler ved endring.

Utendørs så er det relativt vinterlig i Trondheim inntil videre. Men status er følgende:

  • Kommunens utebaner på Dalgård og Lade idrettspark holdes stengt inntil videre. Det er satt opp oppslag om dette på anleggene. Kommunen ønsker uansett å se an anbefalingene fra helsemyndighetene, og idrettsorganenes egne koronavett-regler. De holder dialog med oss i tennismiljøet og informerer oss ved endring.
  • På TTKs utebaner på Nidarø har vi ennå ikke startet opp vårdugnadene. Men vi planlegger for at banene forhåpentlig kan åpnes i løpet av sesongen. Å skulle organisere dugnader med mange oppmøtte synes utelukket inntil videre. Her tar TTK beslutningen, ev. i samråd med kommunen som grunneier.

Situasjonen framover

En del har merket seg ved følgende formulering på Tennisforbundets sider;

«Unntaket er hvis man spiller med mennesker man bor under samme tak med (familie). NTF minner om at alle medlemmer og klubber må følge Smittevernsloven, og klubber som ikke makter å overholde dette, bør holdes stengt. NTF vil fremover ha tett dialog med Helsedirektoratet/NIF om forholdet rundt utstyr og baller. NTF oppfordrer til slutt alle medlemmer og klubber til å følge reglene fra Helsedirektoratet. Hvis ikke vil man ødelegge for hele idretten ved at det kommer nye innstramminger.»

Anleggssituasjonen og de ulike beslutningstakere er omtalt ovenfor. TTK er i den situasjonen at vi har funnet det nødvendig å permittere alle våre ansatte helt eller delvis inntil videre. Dersom det åpnes opp for noe spill på anlegg etter hvert, så vil også vi understreke at det er viktig å huske at hele tennisidretten kommer til å bli ansvarliggjort mht. etterlevelse av de begrensningene som er satt av smittevernhensyn. For oss som klubb har dette også en ressursmessig side når det gjelder oppfølgingstiltak som vi mener vil være nødvendige. Her håper vi at våre medlemmer vil være med og ta i et tak når det blir tid for å åpne opp for noen aktivitet igjen.

Vi håper mange har satt pris på de oppdateringer som våre flotte ansatte har laget. Nå håper vi alle får en fin påske sammen med sine nærmeste, og at man holder seg best mulig i form. Det kommer en ny tennisvår i Trondheim igjen – vi vet bare ikke når ennå. Takk til alle våre medlemmer for tålmodighet og disiplin i denne perioden.

TTK vil komme med mer info om aktiviteter, håndtering av kursavgift m.m etter hvert som vi får bedre oversikt.

 

På vegne av styre og ledelse i TTK,

Audun Ø. Thorshaug

styreleder