Trondhjems Tennisklub stanser all idrettsaktivitet inntil videre

Trondhjems Tennisklub stanser all idrettsaktivitet inntil videre

Oppdatert torsdag 12. mars kl. 1530;

Styret og ledelse i TTK har hatt, og vil i fortsettelsen ha løpende dialog om situasjonen og tiltaksnivå.

Vi har i dag 12. mars besluttet å:

  • avlyse alle fellestreninger/kurs i klubbens regi, med umiddelbar virkning og inntil videre
  • stenge av Tennishallen Nidarø for all aktivitet, i samråd med utleier Trondheim Spektrum
  • avlyse arrangementet Lade Open 27.04.2020.
  • avlyse klubbens årsmøte som skulle funnet sted onsdag 25. mars.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å sørge for god håndhygiene og generelt følge helsemyndighetenes råd. Vi har innført skjerpede rutiner for eget personell og desinfeksjon i våre lokaler.

Vi ber våre medlemmer om å følge med i de samme kanaler for oppdatert informasjon. Vi ber også om at dere bruker kommentarfeltet på Facebook eller post@trhtk.no om du har spørsmål eller kommentarer til oss.

Bakgrunn:

Utviklingen, virusets spredning og ansvarlige myndigheters råd og retningslinjer har endret seg drastisk de siste døgnene. I solidaritet med risikogrupper er det vår oppfatning at vi må å redusere risikoen for at TTK skal bidra til spredning.

Generelt vil TTK følge med på, og basere våre beslutninger på de råd som gis av idrettens organer og helsemyndighetene, spesifikt gjennom kommunelegen.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet—all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=All%20idrettsaktivitet%20avlyses%20med%20umiddelbar%20virkning&utm_content=All%20idrettsaktivitet%20avlyses%20med%20umiddelbar%20virkning+95031

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/nyheter/korona/trondheim-kommunes-retningslinjer-for-arrangorer/ 

 

På vegne av TTK,

Styreleder Audun Ø. Thorshuag

Sportslig leder Jon A. Svenningsen

Hovedtrener Henrik Selin