Saksliste og dokumenter til behandling på årsmøte tirsdag 5. mars

Saksliste og dokumenter til behandling på årsmøte tirsdag 5. mars

VELKOMMEN TIL TTKS ÅRSMØTE

Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt på møterommet i Lade tennisarena tirsdag 5. mars kl. 18:00.

Til behandling foreligger følgende saker:

  1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
  2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
  3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2018
  4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2018
  5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2019
  6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
  7. KONTINGENTENDRINGER – REDUKSJON MEDLEMSKONTIGENT FOR BARN (vedtektsendring)
  8. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE

Følgende vedlegg til sakslisten er lastet opp nedenfor:

ÅRSRAPPORT TTK 2018 (1)

Endelig Regnsk-2018 Budsj-2018 Regnsk-2017 Budsj-2019 (version 1)

Revisjonsrapport-2018

Forslag til ny medlemskategori årsmøte 2019

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2019