Årsmøte 2020

Årsmøte 2020

Til medlemmene i Trondhjems Tennisklub (TTK)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt på møterommet i Lade tennisarena onsdag 25. mars kl. 19:00.

Styret foreslår følgende dagsorden:

  1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
  2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
  3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2019
  4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2019
  5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2020
  6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
  7. INNKOMNE FORSLAG
  8. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE

Medlemmer i TTK har rett til å fremme saker de ønsker skal tas opp på årsmøtet. Fristen for å fremme slike saker settes til 15. mars. Forslag skal sendes styret per e-post (ttkstyret@gmail.com) eller være mottatt av klubbens styre innen denne dato.

Komplett saksliste og ev. vedlegg vil tilgjengeliggjøres på nettsiden minst en uke før årsmøtet.

 

Trondheim 21. februar 2020

__________________________

for Styret i Trondhjems Tennisklub

Audun Ø. Thorshaug

styreleder