Vi har fått beskjed fra Trondheim spektrum om at det pga. kommunens graving av nye VA-ledninger i Klostergata har oppstått et brudd i vanntilførselen til tennishallen. Dette skjedde mandag, og det var en vannledning der som ikke var inntegnet på kart som er skyld i det uforutsette forholdet.

Entreprenøren må sende inn og få godkjent vannprøver før de får lov til å omkoble ledningene, og de håper det skal være i orden til fredag førstkommende.

Vi må derfor stenge toalettene i tennishallen. Toalettene i Spektrum kan benyttes.