Ennå ikke åpen parkeringsplass

Ennå ikke åpen parkeringsplass

Når åpner den asfalterte parkeringsplassen, spør mange. Svaret fra prosjektledelsen er at dette avhenger av når Trondheim Parkering finner den klar for å tas i bruk. Om det blir avgift i perioder av døgnet er ikke helt klart ennå. Men vi vet at følgende løsning har vært diskutert:

Utplassering av en automat på plassen, hvor alle må trekke lapp, slik at ingen får stå der mer enn 3 timer. Dersom klokka er før 16:00 koster det kr 15 pr. time. I tidsrommet 16:00 til 23:00 er det gratis. Etter kl. 23:00 og frem til 16:00 er det igjen avgift på kr. 15, men altså maks tre timer parkering.

Det er ikke sikkert ennå at dette blir løsningen, og avgjørelsen ligger til sist hos Trondheim Parkering. De må overholde kommunens parkeringspolitikk for sentrumsområdene, men vi vet at Idrettsrådet har arbeidet for at hensynet til idretten og brukerne skal ivaretas ved parkering på anlegg som er noe mer enn nærmiljøanlegg.