STATUS ETTER FØRSTE DRIFTSPERIODE PÅ LADE TENNISARENA

STATUS ETTER FØRSTE DRIFTSPERIODE PÅ LADE TENNISARENA

Mye er nytt i Tennis-Trondheim 2018. Det har skjedd endringer i kurstilbudet vårt, med store grupper på Lade tirsdager og onsdager. For TTK er kanskje den største endringen at vi nå leier baner ikke bare fra Trondheim Spektrum, men også fra vårt eget hallselskap; Lade Tennisarena AS. Samtidig så fortsetter TTK å tilby utleie av tennisbaner på timesbasis, gjennom bookingsystemet vi deler med LTA. Dette merker også medlemmene, som er over i en ny situasjon hvor en rund-sum for halleie er erstattet med et system hvor man betaler pr. spilte time innendørs.

– Vi har fått nyttige tilbakemeldinger på bl.a. bookingsystemet, som det jobbes videre med å forbedre, sier TTK-leder Audun Ø. Thorshaug, som også sitter som styremedlem i Lade Tennisarena AS. En del savner f.eks. det sosiale elementet i et åpent bookingsystem for medlemmene, samt å kunne lese ut av bookingen når det skjer klubbaktiviteter. Det er noe vi ønsker å få oppgradert, slik at bestillers ident kan vises i systemet. Men hver enkelt vil også kunne velge en innstilling hvor man reserverer seg mot å vises utad for andre.

– Det er fortsatt mye som holder på å komme på plass, både på klubbnivå og hos hallselskapet vi eier sammen med NTNUI. Det er gledelig at det strømmer inn med både helt nye og ”gamle” medlemmer. Altså folk som tidligere spilte tennis og som nå vender tilbake som følge av økt kapasitet, sier TTK-styrelederen. Vi håper å få mange av disse inn i det aktive klubbmiljøet.

STATUS ETTER FØRSTE DRIFTSPERIODE PÅ LADE TENNISARENA   STATUS ETTER FØRSTE DRIFTSPERIODE PÅ LADE TENNISARENA STATUS ETTER FØRSTE DRIFTSPERIODE PÅ LADE TENNISARENA

For første gang på lenge er det ledig kapasitet på innendørs tennisbaner i byen. Dette stiller en del krav til oss som tidligere var vant med et annet system, særlig når vi vet at både TTK og LTA som hallutleiere får en driftshverdag hvor det må skaffes til veie inntekter til anleggene. Det er ingen tvil om at særlig de første driftsårene vil bli utfordrende for LTA, som skal betjene et lån som ennå ikke er nedbetalt med spillemidler og momskompensasjon. Hovedinntekten for LTA er selvsagt fra utleie av tennisbaner, både til klubber, medlemmer og bedrifter og andre privatpersoner. TTK skal alene finansiere leiekontrakten vi har med Spektrum for Tennishallen Nidarø, som er på ca. kr 570 000 i året.

– Tallene så langt viser at Lade Tennisarena AS ligger foran det foreløpige budsjettet når det gjelder salg av faste timer. Salget av timer til eier-klubbene går noenlunde slik som vi forventet. Vi har også en grei andel salg til ikke-medlemmer, sier økonomiansvarlig i LTA – Marte Skarland. Vi får nyttige korrigeringer framover på hvorvidt vi har estimert driftskostnadene noenlunde riktig. Men vi ligger klart etter budsjett på salg av dropin-timer til medlemmene. Dette trenger vi å gjøre noe med. Årets lange vinter gir senere åpning enn vanlig for utebanene på Nidarø, så vi ønsker å utfordre alle medlemmer til å starte oppkjøringen til utesesongen med spill på det litt tregere dekket på Lade Tennisarena allerede nå. Hva med en dugnad for anleggene våre inn mot roligere sommermåneder ved å leie en ekstra time i uka? lyder oppfordringen fra økonomiansvarlig i LTA.

STATUS ETTER FØRSTE DRIFTSPERIODE PÅ LADE TENNISARENA  STATUS ETTER FØRSTE DRIFTSPERIODE PÅ LADE TENNISARENA

– TTK ser samme tendensen mht. salg av timer på Nidarø, sier TTK-leder Thorshaug, som også må påpeke et annet forhold som har blitt ganske synlig. En del spiller uten å ha noen reservasjon. Eller de spiller utover den tiden som er booket, når det ikke kommer noen etter. Med de forpliktelser vi står overfor både som ansvarlig for leiekontrakten med Spektrum på Nidarø, og som eier bak LTA, så er det klart at vi i fellesskap må stramme inn på dette. Dessuten er det ikke rettferdig overfor alle de som betaler for seg heller. Vi har bygd et anlegg på Lade som i praksis er så rimelig som man kan få et moderne tennisanlegg, og ufattelig mye i prosjektet er gjort på dugnad. Videre så har vi lagt oss på en betalingsmodell lik den som de aller fleste tennisklubbene i Norge bruker for å finansiere sine innendørsanlegg. Vi ønsker å fylle hallene med tennisspill, så her trenger vi å få med oss alle brukere av anleggene for å skape bærekraftig økonomi og en lojal oppslutning om ordningene.

På sikt har vi mål om at reservasjonssystemet kommer til å styre lyset i hallen, slik at vi unngår spill uten reservasjon og inntektstap. Men i mellomtiden håper vi medlemmene våre kan hjelpe oss med å følge opp dette. Vi kommer også til å sette opp informasjonsskjermer som viser når bane er booket og hvem som har booket.

Framover ønsker vi som klubb å engasjere medlemmene i nye tiltak som skaper aktivitet i anlegget. Sportslig ledelse i TTK har et spennende vårprogram på gang, hvor arvtakeren til det gamle gruppespillet snart blir lansert! Noen dugnader for LTA og den store vårdugnaden for utebanene på Nidarø står også for døren. Følg med, sier en engasjert TTK-leder.