Årsmøtet: nye styremedlemmer valgt – og årets ildsjel!

Årsmøtet: nye styremedlemmer valgt – og årets ildsjel!

For første gang i nyere historie ble TTKs årsmøte avholdt annen steds enn på Nidarø. Anledningen bød de frammøtte på en første sniktitt på ærverdige Lade Tennisarena.

Årsmøteprotokollen kan du lese her; Årsmøteprotokoll-2018

Foruten de faste sakene dreide mye seg om informasjonssaker vedrørende etableringen av det nye tennisanlegget på Lade, som klubben eier sammen med NTNUI gjennom et felles driftsselskap for hallen. Viktig var imidlertid også supplering av styret med valg av ny anleggsleder og nye varamedlemmer.

Styreleder Audun Ø. Thorshaug takket av anleggsleder Frode Ree, som steppet inn fra varavervet sitt på kort varsel. – Frode har gjort en formidabel innsats på TTKs anlegg på Nidarø i år, og utebanene har vel knapt sett bedre ut. Den blide rogalendingen flytter dessverre fra byen, men inn i styret kommer en minst like blid og sympatisk type. – Vi er veldig glad for å få TTK#1 Vincent Patry inn som fast representant i TTK-styret. Han bringer inn stor sportslig kompetanse og erfaring fra høyt nivå i tennisen. Vincent vil få ansvar for anlegg, men vil nok også være en ressurs på den tekniske siden. Til daglig jobber han med programmering i det velrennomerte Trondheimsbaserte suksessfirmaet Sport Radar, og han vil nok også heve oss betraktelig på det digitale. Nous sommes trés contents, sier styreleder Thorshaug, med en viss frykt for irettesettelse fra fransk-mentor og TTK-medlem Lise Lorentzen (tidligere leder for Romansk institutt – NTNU).

Vi får også inn veldig gode varamedlemmer i Aimée Leistad og Ingeborg Brechan, sier en fornøyd styreleder.

Årsmøtet: nye styremedlemmer valgt - og årets ildsjel!Årsmøtet: nye styremedlemmer valgt - og årets ildsjel!  Årsmøtet: nye styremedlemmer valgt - og årets ildsjel! Årsmøtet: nye styremedlemmer valgt - og årets ildsjel!

Årsmøtet ble avsluttet med en overraskelses-sak, som etterhvert har blitt en fast tradisjon som avrunding av møtet; kåringen av årets ildsjel. Vinnere de siste årene har vært Audun Ø. Thorshaug og Marte Skarland. Årets vinner står ikke noe tilbake for disse, innledet en sedvanlig beskjeden styreleder. Men det ble framhevet at mange nok ville finne det utenkelig for bare noen år siden at denne personen skulle motta en æresbevisning fra TTK. Det har vært en lang vei fram til ekteskapet mellom TTK og NTNUI som fullbyrdes gjennom denne hallen, sa Thorshaug. Denne hallen er framfor alt et produkt av en usedvanlig sterk stå-på-vilje og dugnadsånd. Etter hva jeg kan lese ut fra gamle styreprotokoller, så må vi nok tilbake til perioden 1975-1980 for å finne noe i nærheten av altoppslukende engasjement for å realisere et tilsvarende kvantesprang for tennisen i byen vår, sa styreleder Thorshaug. Den gang var det et knippe av de gamle æresmedlemmer som lyktes med å gi byen sitt første innendørsanlegg for tennis da Tennishallen Nidarø åpnet i 1980. Dagens hall har det langt på vei vært jobbet sammenhengende med siden 2011, sa Thorshaug. Vi som har sittet i ledelsen av dette prosjektet de siste par årene har med selvsyn sett hvilke oppofrelser som har vært gjort. Studier har vært satt i annen rekke, og døgnets timer har vært benyttet til prosjektet, samtidig som han har steppet inn i stadig større grad som ansatt trener i TTK. Jeg tror ikke vi hadde fått bedre prosjektledelse om vi hadde kjøpt tjenesten eksternt, sier styreleder Thorshaug. Det kjennes derfor helt riktig å krone bidragene som er gjort for å bedre forholdene for Trondhjems Tennisklub i framtida her på Lade Tennisarena, gjennom å hedre Øystein Glåmseter med prisen for årets ildsjel for TTK i 2017.

Årsmøtet: nye styremedlemmer valgt - og årets ildsjel!