Salgsstart for fasttimer inne 17. februar

Salgsstart for fasttimer inne 17. februar

Vedlagte infoskriv er sendt ut på mail til medlemmene i TTK og NTNUI.

Eksklusivt tilbud til medlemmer (ny dato)

Dette markerer starten på salget inn mot at Lade tennisarena åpner for vanlig drift fra og med 26. februar, og innespillet der og på Nidarø betales pr. spilte time. Som dere ser, så gjelds det nå å være rask på labben dersom man som medlem ønsker å kjøpe seg en fasttime fram til sommeren.

Bookingsystemet er nå oppe, slik at man kan opprette profil og gjøre seg litt kjent. Salgsstart fasttimer er planlagt til lørdag 17. februar kl 09.

Lykke til!

Salgsstart for fasttimer inne 17. februarSalgsstart for fasttimer inne 17. februarSalgsstart for fasttimer inne 17. februar