Saksliste for årsmøte 12. februar – på Lade tennisarena!

Saksliste for årsmøte 12. februar – på Lade tennisarena!

Årsmøte i Trondhjems Tennisklub avholdes på møterom i Lade tennisarena – Håkon VIIs gate 2, mandag 12. februar kl. 19:00.

Det er ikke innkomne forslag til behandling.

Følgende dagsorden fastsettes.

 1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
 2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
 3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2017
 4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2017
 5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2018
 6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
 7. ENDRINGER I MEDLEMSKONTIGENTER
 8. INFOSAK – TTK 2020
 9. INFOSAK – ENDRINGER I TTK SOM FØLGE AV LADE TENNISARENA AS
 10. FULLMAKT TIL Å YTE DRIFTSTILSKUDD TIL LADE TENNISARENA AS
 11. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE I TTK

For dokumenter vises det til vedlagte liste.

Årsrapport TTK 2017.docx-1

Regnskap 2017 og budsjett 2018 , Revisors beretning

Kompensasjon til TTK-styrets medlemmer 2018

Kontigentendringer 2018

Fullmakt til å yte driftstilskudd LTA

Valgkomiteens innstilling

 

Styret i TTK,

Trondheim 05.02.2018