Utvidet tilbud om tenniskurs når Lade tennisarena åpner!

Utvidet tilbud om tenniskurs når Lade tennisarena åpner!

Endelig begynner det å nærme seg, etter mange trange år for byens spillere inne i Tennishallen Nidarø. Banekapasiteten har vært en begrensning ikke bare for medlemsspill, men også for klubbens kurstilbud. Høsten 2017 så vi oss faktisk nødt til å kutte i kurstilbudet for voksne, sier sportslig leder i TTK, Jon A. Svenningsen. Men nå blir det andre baller.

Utvidet tilbud om tenniskurs når Lade tennisarena åpner!

Med åpningen av Lade tennisarena (som planlegges å være i vanlig drift fra og med uke 9, dvs. 26. februar), så har TTK en klar ambisjon om å øke kurstilbudet. Flere og mer nivåtilpassede grupper, og vi åpner for at kursdeltakerne kan få delta på flere enn bare én kursgruppe. Til nå har det stort sett vært forbeholdt konkurransegruppespillerne. Vi ønsker også å tilby et mer variert tilbud for instruksjon og fellestrening, sier en entusiastisk sportslig leder, som frister med diverse temakvelder, midtukeskaruseller og aktiviteter med pay & play.

Utvidet tilbud om tenniskurs når Lade tennisarena åpner! Utvidet tilbud om tenniskurs når Lade tennisarena åpner!

Her er selvsagt klubbens mange dyktige trenere helt sentrale. – Vi är klara, sier en offensiv hovedtrener Henrik Selin, som også er glad for masse oppbacking fra Norges tennisforbund og klubbkontakt Aslak Paulsen. Flere av TTKs assistent-trenere er nå i gang med trener 2-utdanning, og vi egenutvikler egne trenere samtidig som vi får impulser fra ressurser utviklet i andre klubber som kommer til Trondheim i forbindelse med studier. Vi skal få til et kurs- og treningsmiljø som vi håper enda flere vil finne det attraktivt å være en del av, sier hovedtrener Selin.

Vi vil gjøre en del tilpasninger i kursplanen framover. Tirsdager og onsdager ønsker vi å flytte klubbens kursaktivitet fra Nidarø til den nye, flotte hallen på Lade. Ta kontakt om du har kurs tirsdag eller onsdag, og ikke har anledning til å delta på Lade. Kanskje kan vi få det til slik at du kan bytte til en annen dag på Øya? Det samme gjelder om du er satt opp på Øya, og det passer bedre å delta på Lade tirsdag eller onsdag: Ta kontakt med Henrik på post@trhtk.no. Vi prøver å oppfylle alles ønsker så langt det lar seg gjøre, med utgangspunkt i tabellen nedenfor. Nye grupper er markert i grått. Får vi mange interesserte kan vi kanskje utvide til enda en bane i tidsrommet kl. 17-19.

Utvidet tilbud om tenniskurs når Lade tennisarena åpner!

Som du ser har vi altså allerede plottet i programmet en ny voksengruppe for de som ønsker en litt lengre kursøkt på 1,5 timer. Samt en ekstra voksengruppe onsdager, og en gruppe vi har kalt Voksen Elite. Denne er tenkt for spillere i spennet fra divisjonsspillere til turneringsspillere, som ønsker å forbedre særlig tekniske ferdigheter. Videre tar TTK folkehelseansvar, gjennom å tilby en parallell aktivitet på bane 3 som vi har kalt Foreldretennis. Hadde det ikke vært fantastisk om travle foreldre, i tillegg til å følge og hente eget barn til aktivitet, selv kan delta i et lavterskeltilbud fra gang til gang på bane 3? spør klubbens sportslige ledelse 🙂 Det være seg et lynkurs i grunnslag, cardiotennis, en uoffisiell tenniskamp osv., som kanskje kan gi bedre forståelse av aktiviteten og betydningen av instruksjon?

– Det er litt armer og bein med oss nå som vi skal over til å drifte klubbvirksomhet fra to lokasjoner, og vi håper våre medlemmer vil være engasjert og komme med gode ideer til et best mulig tilbud for alle, sier en småstresset styreleder i TTK Audun Ø. Thorshaug. Vi i TTK disponerer over Tennishallen Nidarø, og sammen med den andre hallutleieren Lade tennisarena AS har vi mål om å få til et godt tilpasset tilbud for klubbaktiviteter for NTNUI og TTK, samt egenstyrt spillaktivitet fra medlemmer, bedrifter og privatpersoner. Følg med, for nå kommer det mye spennende nyheter og arrangement utover i februar!

Men først; meld deg på kurs før gruppene er fulle igjen!

Utvidet tilbud om tenniskurs når Lade tennisarena åpner!