Årsmøte mandag 12. februar kl. 19

Årsmøte mandag 12. februar kl. 19

Til medlemmene i Trondhjems Tennisklub (TTK)
INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt i Klubbhuset på Nidarø mandag 12. februar kl. 19:00.

 

Styret foreslår følgende dagsorden:

 

  1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
  2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
  3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2017
  4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2017
  5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2018
  6. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
  7. ENDRINGER i TTK SOM FØLGE AV DRIFT AV LADE TENNISARENA AS
  8. FULLMAKT FOR DRIFTSTILSKUDD TIL LADE TENNISARENA AS
  9. INNKOMNE FORSLAG
  10. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE I TTK

 

Medlemmer i TTK har rett til å fremme saker de ønsker skal tas opp på årsmøtet. Fristen for å fremme slike saker settes til 1. februar. Forslag skal sendes styret per e-post (ttkstyret@gmail.com) eller være mottatt av klubbens styre innen denne dato.

 

 

Trondheim 11. januar 2018

 

__________________________

Styret i Trondhjems Tennisklub