Medlemskap og innespill i januar

Medlemskap og innespill i januar

Mange lurer naturlig nok hvordan det blir med medlemskap og betaling for leie av innebane framover. Det kommer endringer når Lade tennisarena åpner, men akkurat åpningsdatoen er ikke klar ennå. Dette avhenger bl.a. av entrepriseframdriften og hvor raskt LTA kommer i gang med driften. Alt tyder på at det blir i løpet av februar 2018, og selskapet er selvsagt ivrig på å komme raskt i gang. Siste nytt fra entreprenøren Hugaas er at det er visse forsinkelser på byggeplassen som kan gi noe utsettelse på fellesbygget, men at selve tennishallen følger planlagt framdrift med ferdigstillelse pr. 1. februar. Vi gleder oss!

Det er uansett på det rene at innespill i januar og kanskje litt uti februar må skje på Nidarø, og vi tenker å fortsette ordningen med halleie for medlemmer mot et rundt beløp for innespill i denne perioden. Klubbens ledelse foreslår at halleie for perioden settes til kr 500, i tillegg til det ordinære medlemskapet som gir rett til utespill. Det vil gå ut faktura på dette på vanlig måte til våre nåværende medlemmer som betaler halleie. Det er flere år siden kontigenten ble økt, så styret vil foreslå for årsmøtet å øke det til hhv. 1500 for senior og 1200 for junior/student (ca. 3-4% økning).

For øvrig går tilbakemeldingene til klubben på at tennisspillerne i byen ønsker å kunne velge mest mulig fritt hvor de ønsker å spille fra gang til gang, og at særskilte innemedlemskap hos TTK eller LTA ikke foretrekkes. Det legges derfor opp til mest mulig felles løsninger for booking på Lade og Nidarø, gjennom et felles reservasjonssystem og et samkjørt opplegg.

Det jobbes på høygir med dette nå mellom de to framtidige «halleierne»: TTK og LTA. Vi kommer med mer informasjon om dette snart, sier styreleder i TTK og styremedlem i LTA – Audun Ø. Thorshaug. Men han kan røpe at det i første omgang vil bli mulighet til å kjøpe fasttimer, hvor man binder seg for et semester framover. I tillegg tenker vi at vi fortsetter med ordningen med at man kan reservere enkelttimer slik man selv vil, men med betaling fra et innskuddssystem hvor man betaler pr. spilte time. Vi kommer med informasjon om dette tidlig i januar, sier Thorshaug.

Vår medlemsansvarlige altmuligmann, Per Arve Nordbø, kan i dag melde om at TTK har nådd en milepæl ved å runde 400 medlemmer. Dette lover godt for 2018! De som er medlemmer i en av eierklubbene bak LTA (TTK og NTNUI) får rabattert pris for leie av innebane. Det er viktig for oss at tennisspillerne fortsatt finner det attraktivt å være medlem i klubbene, sier Audun Ø. Thorshaug, som langt på vei garanterer god avkastning på medlemskapet som gir rett til fritt spill på de gode utebanene på Nidarø. Priser for baneleie inne både på Nidarø og Lade tenker vi å lansere sammen med fasttimesalget som starter i januar.

God jul, og velkommen til et spennende nytt tennisår i 2018.