Spørreundersøkelsen lukket – mange interessante svar! Vinnere av premier trekkes lørdag.

Spørreundersøkelsen lukket – mange interessante svar! Vinnere av premier trekkes lørdag.

– Vi har fantastisk engasjerte medlemmer!

Marte Skarland og Jon A. Svenningsen er imponert og fornøyd: 140 medlemmer tok seg tid til å besvare undersøkelsen. Resultatene vil nå bli brukt til å ta viktige beslutninger for organiseringen av tennis i Trondheim, med økning fra 2 til 6 innebaner fra februar 2018.

Lørdag, under tennis for hope, trekkes fem vinnere av premier blant dere som har bidratt med svar. Under er en litt forenklet oppsummering av noen viktige funn:

To av tre er yrkesaktive, 15 % er studenter. 80 % vil spille både på Lade og Øya når det blir mulig, og fordelingen er ganske jevn. Beliggenhet er viktig, men enkel booking, parkering og godt lys/ banedekke trekkes frem. Det er god interesse for kurs, og både åpne timer (eks. lørdagskarusellen) og sosiale turneringer er noe dere ønsker.

I snitt ønsker dere å spille double en av tre ganger, dvs single to av tre. Mange er interessert i å spille 1,5 time ofte eller ganske ofte, og generelt ønsker 70 % å spille oftere/ mer enn i dag.

Det fremkom også nyttig informasjon om når på dagen og hvilke ukedager som er mest aktuelle. Litt under halvparten oppgir at det er aktuelt med spill på dagtid, men mange mener prisen da må være det halve av «prime time» på ettermiddag/ kveld.

Det var også noen veldig interessante innspill/ kommentarer avslutter Jon A. Svenningsen, og presiserer at styret ikke har lukket for innspill – selv om undersøkelsen nå er lukket.