Parkering og adkomst til Tennishallen Nidarø

Parkering og adkomst til Tennishallen Nidarø

Anleggsarbeidene i forbindelse med byggingen av Nye Nidarøhallen gjør parkeringsforholdene krevende også for brukere av Tennishallen Nidarø.

Du kan følge med på informasjon fra prosjektet her: http://nyenidarohallen.no/detteskjerna/

Deler av vårt uteanlegg, og de nærmeste deler av parkeringsplassen inn mot gjerdet på utebanene blir avstengt mens kommunen graver ny spillvannsledning under bane 2. Denne vil bli opparbeidet igjen til våren, og vi får altså nytt dekke på denne banen. Avstenging av plassen gjør at enda færre parkeringsplasser vil være ledige mens gravearbeidene pågår en 4-5 ukers tid.

Parkering og adkomst til Tennishallen Nidarø Parkering og adkomst til Tennishallen Nidarø Parkering og adkomst til Tennishallen Nidarø Parkering og adkomst til Tennishallen Nidarø

Vi oppfordrer de som kan til å reise kollektivt, og de som må kjøre til å respektere parkeringsreglene og ev. prøve å finne parkering annen steds.

Det kommer nok dessverre til å bli en trang vinter nede på Nidarø, og vi ser fram til at anlegget på Lade Tennisarena også kan brukes fra årsskiftet 2018.