Spørreundersøkelse om innespill fra 2018 – Lade og Nidarø

Spørreundersøkelse om innespill fra 2018 – Lade og Nidarø

Nå har du muligheten til å gi innspill på hvordan du ønsker at innendørsspillet i Tennis-Trondheim skal være fra Lade Tennisarena åpner på nyåret 2018! – Spørreundersøkelsen nedenfor har jeg nettopp mailet ut til tennisspillere i Trondheim, og vi håper mange tar seg tid til å svare, sier en spent sportslig leder i TTK – Jon A. Svenningsen. Han kan friste noen utvalgte respondenter med 5 gratis ballrør og privattime med trener i klubben.

Spørreundersøkelse om innespill fra 2018 - Lade og Nidarø

Sammen med Marte Skarland, styremedlem i Lade tennisarena AS, har han brukt den siste tiden til å finsikte undersøkelsen som retter seg mot alle som ønsker å spille tennis i Trondheim fra 2018. De 4 nye innebanene våre i hallen vi nå bygger i Lade idrettspark er en virkelig game-changer, sier økonomiansvarlig og nestleder i Lade tennisarena AS, Marte Skarland. Det åpner uante muligheter og både klubber og spillere skal innrette seg på en ny hverdag. Derfor ønsker vi gjennom undersøkelsen å kartlegge brukernes behov og ønsker, sier Jon Svenningsen.

– Vi er veldig spente på svarene fra tennisspillerne i Trondheim, sier styreleder i TTK – Audun Øwre Thorshaug. Disse skal vi studere nøye før klubben sammen med eieren av hallen på Lade – LTA AS – skisserer et opplegg for innendørsspillet i Trondheim fra 2018. Vi tror en samlet løsning for innendørsspill på Nidarø og Lade vil være attraktivt for tennisspillerne i byen vår, uavhengig av om de sogner til TTK, NTNUI eller ønsker å leie bane som bedrift og uten bestemt klubbtilknytning. Men detaljeringen av opplegget for innendørsspill i den nye hverdagen må ta hensyn til mange forhold og det må gjøres prioriteringer hvor vi gjerne vil høre tennisspillernes syn, sier Thorshaug. Ev. forslag til endringer rundt disponeringen av Tennishallen Nidarø, som TTK leier av Trondheim Spektrum AS, er det naturlig å forankre på et ekstraordinært årsmøte i klubben før jul.

– Lade tennisarena suser nå opp i et forrykende tempo, opplyser LTA-styreleder Øystein Glåmseter. Den mangeårige tennishallildsjelen synes det er smått uvirkelig å se det store prosjektet manifestere seg gjennom et byggverk som reiser seg dag for dag. Enkelte dager tenker jeg; oi, nå står den der! Oppe i all byggeprosjektledelsen ser jeg imidlertid at det er viktig at vi begynner i rigge oss mer detaljert for driftshverdagen som følger av å eie vår egen tennishall på Lade fra 2018, sier Glåmseter. Vi skal betjene selskapets byggelån gjennom inntekter til hallselskapet, og her er spilleavgifter både fra klubber, bedrifter og medlemmer en viktig inntektskilde. Derfor er det viktig å kartlegge interesse og ønsker fra brukerne, slik at vi kan tilby et mest mulig attraktivt og bærekraftig opplegg.

Vi oppfordrer alle tennisinteresserte i Trondheim til å delta:  https://no.surveymonkey.com/r/G9Z2VN3