Skader på dekket i Tennishallen Nidarø

Skader på dekket i Tennishallen Nidarø

Dessverre har det i år blitt ganske alvorlige skader på det nye tennisdekket i tennishallen. Dette skjedde under fiskerimessa, som halleier Trondheim Spektrum leier ut til. Vi oppfordrer medlemmer til å spille utendørs torsdag, inntil vi vet hva som skal gjøres ift reparasjon. Det er særlig bane A og double-korridoren som er rammet, men også inne i selve spillefeltet her. Bane b er litt revet opp bak grunnlinja.

– Dette er skuffende for oss som leietaker i hallen, og vil bli fulgt opp overfor Trondheim Spektrum som halleier, sier styreleder i TTK Audun Ø. Thorshaug. Vi får et leieobjekt som taper seg i bruksverdi. Det nye dekket som ble lagt på slutten av 2015 har under begge de to påfølgende messene blitt skadet, til tross for at dekket som ble valgt er av det mest slitesterke slaget. Spektrum følger ikke godt nok opp at messeaktiviteten tar hensyn til ikke å skade idrettens anlegg, og det er frustrerende sier en oppgitt styreleder i TTK.

TTK har bidratt aktivt til standardhevingen som har skjedd i hallen de siste årene, og var den drivende kraften bak prosjektet for nytt tennisdekke i 2015/2016. Klubben og NTNUI malte opp hallen på dugnad samme året, samtidig som Spektrum i 2017 har gjort brannsikringsarbeid. Vi håper og forventer at dette tas tak i, sier styreleder Thorshaug.

Skader på dekket i Tennishallen Nidarø