Årsmøteprotokoll klar

Årsmøteprotokoll klar

Protokoll fra TTKs årsmøte 15. mars 2017 er nå signert og klar. Protokoll signert

TTK ser framover mot 2017 og kan love et tennisår med minst like stor aktivitet som i 2016. Følg med!