Årsmøte 15. mars – saksliste og dokumenter klare

Årsmøte 15. mars – saksliste og dokumenter klare

Saksliste og dokumenter til årsmøte onsdag 15. mars kl. 19 i Klubbhuset er klare. Det er ikke innkommet saker utover de styret har foreslått. Agenda blir som følger:

1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2016
4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2016
5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2017
6. FORSLAG OM SIGNATURRETT PÅ VEGNE AV TTK
7. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
8. INFORMASJON OM LADE TENNISARENA AS OG BYGGING AV LADE SAMBRUKSHALL
9. ENDRING I TTKs LOVER
10. FORSLAG OM NYTT ÆRESMEDLEM I TTK
11. TILDELING AV PRIS FOR ÅRETS ILDSJEL I TTK 2016
12. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ

Dokumentvedlegg:

 

For styret i Trondhjems Tennisklub,

08.03.2017

Audun Ø. Thorshaug

styreleder