Årsmøte 15. mars

Årsmøte 15. mars

Til medlemmene i Trondhjems Tennisklub (TTK)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt i Klubbhuset onsdag 15. mars kl. 19:00.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2016
4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2016
5. BEHANDLING AV BUDSJETT 2017
6. FORSLAG OM SIGNATURRETT PÅ VEGNE AV TTK
7. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
8. INFORMASJON OM LADE TENNISARENA AS OG BYGGING AV LADE SAMBRUKSHALL
9. ENDRING I TTKs LOVER
10. FORSLAG OM NYTT ÆRESMEDLEM I TTK
11. EV. INNKOMNE FORSLAG
12. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ

Medlemmer i TTK har rett til å fremme saker de ønsker skal tas opp på årsmøtet. Fristen for å fremme slike saker settes til 1. mars. Forslag skal sendes styret per e-post (ttkstyret@gmail.com) eller være mottatt av klubbens styre innen denne datoen.

 

Trondheim 15. februar 2017

__________________________
Styret i Trondhjems Tennisklub