Saksliste og dokumenter til årsmøte

Saksliste og dokumenter til årsmøte

Til Medlemmene i Trondhjems Tennisklub:

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE

Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt i lokalene til Trondhjems Tennisklub/ Klubbhuset tirsdag 16. februar kl. 18.00.

Etter at fristen for å fremme forslag til behandling på møtet er utløpt, fremmer Styret følgende dagsorden:

 1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
 2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
 3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2015 
 4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2015
 5. BEHANDLING AV BUDSJETT FOR 2016
 6. FORSLAG OM SIGNATURRETT PÅ VEGNE AV TRONDHJEMS TENNISKLUB
 7. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
 8. FASTSETTING AV MEDLEMSKONTINGENTER OG AKTIVITETSAVGIFTER
 9. VEDTAGELSE AV NIFS NYE LOVNORM – REVISJON AV TTKS LOVER/VEDTEKTER
 10. ORIENTERING FRA PROSJEKTGRUPPA NY TENNISHALL I TRONDHEIM
 11. OPPRETTELSE OG DELTAGELSE FRA TTK I LADE TENNISARENA AS OG BYGGING AV LADE SAMBRUKSHALL
 12. VALG AV STYRE, VALGKOMITE OG STYREMEDLEMMER I LADE TENNISARENA AS
 13. Innkomne forslag: anbefaling til nytt æresmedlem i TTK

Saksdokumenter og alle vedlegg gjøres tilgjengelig for medlemmene fortløpende som vedlegg nedenfor.

Trondheim 09.01.2016

______________________________________

Styret i Trondhjems Tennisklub

 

Dokumentvedlegg:

Årsrapport TTK 2015 (1)

TTK regnskap-2015 Budsjett 2016

Balanse 2015

Balanse 2014

Signaturrett og fullmaktsmatrise

For vedtak nye priser 2016

Lover for TTK årsmøte 16. feb 2016, revidert etter NIF-norm

Fullmakt fra årsmøte til styre for realisering av Lade tennisarena

Innstilling fra valgkomiteen:

Valgkomiteens innstilling

Forslag Æresmedlem