Innkalling til årsmøte tirsdag 16. februar

Innkalling til årsmøte tirsdag 16. februar

Til Medlemmene i Trondhjems Tennisklub:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøte i Trondhjems Tennisklub vil bli avholdt i lokalene til Trondhjems Tennisklub/ Klubbhuset tirsdag 16. februar kl. 18.00.

Styret foreslår følgende dagsorden:

 1. GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG DELTAKERE
 2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLLEN
 3. BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT FOR 2015 
 4. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2015
 5. BEHANDLING AV BUDSJETT FOR 2016
 6. FORSLAG OM SIGNATURRETT PÅ VEGNE AV TRONDHJEMS TENNISKLUB
 7. KOMPENSASJON TIL STYRETS MEDLEMMER
 8. FASTSETTING AV MEDLEMSKONTINGENTER OG AKTIVITETSAVGIFTER
 9. VEDTAGELSE AV NIFS NYE LOVNORM – REVISJON AV TTKS LOVER/VEDTEKTER
 10. ORIENTERING FRA PROSJEKTGRUPPA NY TENNISHALL I TRONDHEIM
 11. OPPRETTELSE OG DELTAGELSE FRA TTK I LADE TENNISARENA AS OG BYGGING AV LADE SAMBRUKSHALL
 12. VALG AV STYRE, VALGKOMITE OG STYREMEDLEMMER I LADE TENNISARENA AS

 

Medlemmene i TTK har rett til å fremme saker de ønsker skal tas opp på årsmøtet.  Fristen for å fremme slike forslag settes til fredag 5. februar. Forslag skal sendes til Styret pr. epost  (ttkstyret@gmail.com) eller være innkommet klubben pr. brevpost innen nevnte dato.

 

Trondheim 19.01.2016

______________________________________

Styret i Trondhjems Tennisklub

     

I henhold til Vedtektenes § 4; For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde klubben kontingent.