Arbeidene med nytt tennisdekke i rute

Arbeidene med nytt tennisdekke i rute

image

Det går raskt framover nede i tennishallen. TTK har i samarbeid med Trondheim Spektrum hyret inn Sportsconcept Entreprenør AS for å legge nytt dekke av typen Herculan, som er det samme som ligger på Oslo Tennisarena. Dekket legges rett på det gamle, som siden 1980 har gitt stadig raskere spilleforhold på Øya. Gammelt dekke er avrettet og det nye legges på som en selvnivellerende masse. Det nye dekket får mer demping og er i hastighet ITF kategori 4 – medium/rask bane.

Etter en gedigen maledugnad som ble gjennomført forrige helg, kan vi snakke om et massivt anleggsløft for TTK i 2015. Banene er forhåpentlig spillbare fra tirsdag eller onsdag. Følg med på TTK Anlegg på Facebook for instant info!

Styret v/Audun Ø. Thorshaug

image