Info: ny tennishall på Lade

Info: ny tennishall på Lade

Informasjonsmøte – TTK invitert til å delta i prosjektet for ny tennishall på Lade

TTK har mottatt henvendelse fra prosjektgruppa for ny tennishall Lade om å delta for å realisere en ny tennishall på Lade. Her deltar allerede NTNUI-tennis og Norges tennisforbund, og prosjektet har gjennom en årrekke kommet stadig nærmere realisering. Det er nå klart at Trondheim kommunen skal bidra med tomt, hvor beliggenheten mest sannsynlig blir over eksisterende garderobeanlegg på Lade og i retning OBS Lade. Ytterligere kommunal støtte til prosjektet kan også påregnes. Man vurderer felles infrastruktur til noe tekniske anlegg (garderober etc.) i samarbeid med Vikåsen bordtennisklubb og Trondheim Taekwon-Do.

TTKs styre har fått en viss innføring i prosjektet, og vi ønsker å opplyse og engasjere klubbens medlemmer. Det er ingen tvil om at kapasiteten i vår tennishall på Øya er sprengt, og det er som kjent utfordrende å få Trondheim Spektrum til å prioritere flere hallflater i anlegget. Klubben trenger å ta stilling til om vi bør bidra til raskere realisering av nye innebaner på Ladeanlegget, og vi ønsker å høre medlemmenes synspunkter på dette.Vi har invitert en av ildsjelene bak prosjektet, Øystein Glåmseter, til å gi en presentasjon av planer og økonomi i prosjektet. Det vil bli anledning til å stille spørsmål, og TTKs styre vil gi opplysninger om sammenhengen med de tiltak vi så langt har gjort for bedring av anleggssituasjonen på kort og lang sikt på Nidarø.

Sted: Klubbhuset på Øya
Tid: torsdag 11. juni kl. 18

Vel møtt!

Mvh,
Audun Ø. Thorshaug
anleggsleder i TTK-styret