Den eneste konklusjonen er da at religionen må gå

I Forsvar av Religiøse Canada

canada goose victoria Dette angrepet er tydelig i politikkens rike, da hvert parti flyr til de ideologiske ekstremer, og hevder at kompromiss med det andre er en forkjenning av plikt og prinsipp, og at modereringen er en svak og ubesluttsom posisjon. Et godt tilfelle kan også gjøres at avviljen mot moderering var grunnlaget for den siste økonomiske sammenbruddet. Eksternes lokker er ikke et nytt fenomen for å være sikker, men våre økonomiske og politiske systemer har historisk vært selvrettende, slik at ekstremisme ikke tar vare på oss for lenge, og moderering vant vanligvis. Denne elastisiteten og naturlig balanse er geni og gave av Amerika. canada goose victoria

canada goose trillium Angrepet på moderering har heller ikke spart religion. Jeg har vært vitne til denne første hånden i mange svar på mine blogger, der jeg vanligvis prøver å skildre tro på en måte som er forenet med vitenskap og grunn. Som svar på min siste blogg, kan ‘Guds eksistens til enhver tid bevises? ‘for eksempel skrev en person:’ De religiøse moderatene hevder å stå for likestilling, men du står virkelig for ingenting. I det minste følger fundamentalistene deres faktiske religion og tar sin lære alvorlig. En religiøs moderat gir ingen mening fordi alle religioner kan bekrefte å inneholde absolutte, men motstridende sannheter. Moderatere forteller oss også at ingen kan kritisere sin religion fordi det er et fritt valg, og ingen er bedre enn den andre. ‘ canada goose trillium

canada goose jakke herre Dette synspunktet setter opp en no-win-situasjon for religioner, noe som betyr at man enten er en ekte ekstremist eller en falsk moderat, mens han fordømmer religion på grunn av sin ekstremisme. Den eneste konklusjonen er da at religionen må gå. canada goose jakke herre

canada goose jakke Dette angrepet på moderering er ikke overraskende, virkelig, fordi vi ser ut som ekstremer. I dem kan vi finne klarhet, styrke, følelsen av å være rett og rettferdig, et felles fellesskap av dem som er enige med oss ​​og en felles fiende som er helt feil. Ekstremistiske stillinger er også attraktive fordi de unnslipper vår latskap; Vi trenger ikke å kritisk undersøke vår posisjon eller søke etter den høyere bakken som omfatter og overgår begge ekstremer. Det er uunngåelig, da kan religiøs moderasjon komme under angrep. Utover farene ved avvisning av moderering, men dette angrepet på religiøse moderater er faktisk feil, og stammer fra grunnleggende antagelser og en dyp mangel på kunnskap om hvordan religioner faktisk fungerer. Selvfølgelig er det stillinger der moderering er umulig, man kan ikke være en moderat nazist men er dette virkelig sant for religion? La oss se på de populære angrepene på religiøse moderat og undersøke det faktuelle grunnlaget for hver: canada goose jakke

canada goose jakke dame 1. Moderatene praktiserer ikke sin ‘sanne’ tro. canada goose jakke dame

canada goose salg Kritikere oppgir ofte at religionen iboende er ekstremistisk og farlig fordi alle religioner gjør absolutt sannhetskrav basert på troen på bokstavelige ufeilbare skrifter, hvis tekster inneholder utrolige historiske unøyaktigheter og krever fanatiske handlinger som stening av farlige sønner, brennende hekser og ødeleggelse av canada goose outlet york un believer, og det moderate, vet heller ikke eller ignorerer disse sanne doktriner av troen. Sannheten som kritikerne av religion så ofte ser ut til å savne er at selv de mest ortodokse grenene av religioner ikke er (og kan ikke) være basert på den bokstavelige lesningen av gamle skrifter og aldri var, men at alle religioner er nødvendigvis tolkende og lagdelte. Ingen jøde, lever for Torahs strenge ord (og ingen kunne), men lever i stedet i henhold til de utallige tolkninger og forbedringer som fortsetter til denne dagen. Dette er prosessen som ligger til grunn for en ll religiøs forståelse og praksis. Religioner, som alle systemer, utvikler seg og utvides med nye innsikt, og for å møte de endrede behovene til deres etterfølgere. Dette er ikke en innrømmelse, men selve prosessen er selve prosessen og stammer fra teologienes undersøkelser og debatter, så mye som teknologien går videre gjennom utviklingen av teoretisk vitenskap. Bred (som ikke var en religiøs mann) ved Cambridge University. Han skrev: ‘Hvis den primitive hekseløperen er den åndelige stamfaren til erkebiskopen av Canterbury, er den primitive regne maker også den åndelige forfader til Cavendish-professoren i den offisielle fysikken. Det har åpenbart vært en gradvis forfining og rensing av religiøse tro og konsepter i løpet av historien akkurat som det har vært i troen og konseptene i vitenskapen. ‘ canada goose salg

canada goose norge 2. Moderatene gir ‘dekning’ til ekstremister ved å kutte utenforståendees evne til å kritisere sin religion. canada goose norge

canada goose herre Hevdet her er at moderatene skaper en røykskjerm som både skjuler og beskytter ekstremister. Også dette er ikke historisk nøyaktig. Religiøse moderate har faktisk vært de høyeste stemmeene som fordømmer ekstremisme i sin egen religion. Dette begynte med de gamle profetene, som raste mot de tomme ritualiserte praksisene i deres dag og oppfordret sitt folk i stedet til medfølelse og veldedighet. Profeternes kritiske stemmer er bevisst tatt med i Bibelen for kontinuerlig å minne oss om denne sannheten, og å være en modererende kraft mot fundamentalisme. For eksempel proklede profeten Jesaja: ‘Hør Guds ord. Hva trenger jeg av dine rituelle offer? Jeg har ikke noe gud i lamm og geiter som du tar med meg. å gjøre feil! Gjør deg selv til sosial rettferdighet. Støt det onde. Opprettholder det foreldreløse rettighetene. Forsvar grunnen til enken. ‘ Dette er en direkte kritikk av dagens ekstremisme, krevende endring og moderering. canada goose herre

canada goose jakker herre Alle de store åndelige lederne, fra Buddha til Jesus, Philo, Maimonides, Thomas Aquinas, Francis of Assisi, Moses Mendelssohn, Karl Barth og Teilhard de Chardin, var moderate og reformatorer som kritiserte sine egne trosretninger. I stedet for å avlede kritikk, ble disse moderatene faktisk velkommen og oppmuntret andre til å hjelpe deres religion å vokse. Selv om noen ble fordømt av dagens religiøse etablering, ble deres profetiske budskap senere innlemmet i deres tro. canada goose jakker herre

canada goose victoria parka 3. Moderatene er uinformert om deres egen religions lære og skrifter. canada goose victoria parka

canada goose outlet Folk er ofte moderate fordi de har lest materialet, og vet at det finnes et bredt spekter av nyanse og subtilitet, at kjernenes lære av deres tro ikke er bokstavelige, og at de dypeste religiøse innsiktene er i Canada odds med grunn og vitenskap, eller ofte med de dypeste innsiktene i andre trosretninger. Selv om jeg ikke har noen hard statistikk for å sikkerhetskopiere denne påstanden, har anekdotiske erfaringer vist meg at de mest informerte medlemmene av en religion ikke er fundamentalister, som kanskje bare vet hva deres fanatiske eller karismatiske leder har fortalt dem som kan faktisk fraråde sine etterfølgere fra å utforske læren på egen hånd for frykt for at de vil oppdage at de blir villedet. Og som tidligere nevnt var de store religiøse reformatorene, som var moderat av deres dag, vanligvis de mest kunnskapsrike om deres tro. (Ja, jeg så studien som viste at ateister vet mer om religion som de fleste religiøse folk. Kanskje dette er et emne for en fremtidig blogg.) canada goose outlet

canada goose En av de mest fremtredende moderne lærerne av Judaism, Rabbi Joseph Soloveitchik, bemerket, ‘All ekstremisme, fanatisme og obskurantisme kommer fra en mangel på sikkerhet’, og konkluderer med: ‘En person som er trygg, kan ikke være en ekstremist.’ Soloveitchik var dypt kunnskapsrik om sin religion, og han var en moderat. Han visste at en med en sikker kunnskapsbase aldri ville være en ekstremist, og at ekstremismen stammer fra ufullstendig eller forvrengt informasjon. canada goose

canada goose dame I likhet med vårt politiske system er religionen også elastisk og naturlig balansert og søker midtveien. Rett i selve midten av Moses ‘fem bøker finnes denne nødvendigheten: ‘Elsk din nabo som deg selv.’ Det er https://www.canada-goose-jakker.com ikke en tilfeldighet at det er midten, fordi canada goose jakke uk kjerne lære av alle store religioner er midtveien, tegner oss til ydmykhet og fortelle oss at det som betyr mest, canada goose outlet er ikke så bra vi følger en bestemt lære eller skrift men hvordan vi behandler hverandre. Religiøse moderatere representerer denne mellomstien mellom skriftlig tolkning av skriften og arrogant eller uvitende avskedigelse, mellom absolutte sannhetskrav og den døde enden av fullstendig subjektivitet, mellom blind tilhørighet til tradisjon og ukritisk adopsjon av forbigående mote og mellom feilaktig enten / eller valg av tro eller grunn. På denne måten er moderering den sanne religiøse holdning, og ekstremisme, som en avvisning av moderasjon, er en forvrengning canada goose dame.